Ukrainan sota ja jälleenrakentaminen

Sota on aiheuttanut Ukrainassa vakavia tuhoja ja maan jälleenrakentaminen tulee viemään vuosia. Rakennusteollisuus RT on mukana yhdessä jäsenyritystensä ja muiden sidosryhmiensä kanssa suunnittelemassa Ukrainan jälleenrakentamista. Lisäksi annamme omille jäsenillemme neuvontaa Ukrainan sodan vaikutuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Suomen valtio on sopinut, että Elinkeinoelämän keskusliitto EK koordinoi Suomen teollisuuden tarjoamaa liittyen Ukrainan jälleenrakentamiseen. Rakennusteollisuus RT on mukana Ukrainan jälleenrakentamisen koordinointia varten perustetussa EK:n yhteistyöfoorumissa, jossa ovat mukana muun muassa Business Finland, ympäristöministeriö, ulkoministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

RT on perustanut tämän lisäksi erillisen varautumis- ja ennakointiryhmän, jonka ennakoi Ukrainan tilanteen vaikutuksia koko rakennusteollisuudelle ja RT:n jäsenyrityksille. Ryhmä toimii yhteistyössä valtionhallinnon, viranomaisten ja elinkeinoelämän järjestöjen sekä muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Jälleenrakentaminen on jo käynnissä ei sota- alueilla ja keskittyy sodan aiheuttaminen tuhojen välittömiin korjaustoimenpiteisiin.

Maksutonta tilannetietoa ja sparrausta RT:n jäsenyrityksille Ukrainan jälleenrakentamisesta

EK tarjoaa toimialaliittojensa jäsenyrityksille maksutta tilannetietoa Ukrainan jälleenrakentamisesta, etabloitumisesta ja markkinanäkymistä: hyödynnä webinaarit, uutiskirjeet ja yrityssparraus. EK on avannut Kiovaan huhtikuussa toimiston yhdessä kauppakamari EastChamin kanssa.

Ukrainan jälleenrakentamisen kansallisen suunnitelman ensimmäinen osa on julkaistu

Ulkoministeriö on julkaissut 21.12. Ukrainan jälleenrakentamisen kansallisen suunnitelman ensimmäisen osan. Suunnitelma käsittelee Ukrainan jälleenrakennuksen tarpeita ja sen kansainvälistä järjestämistä. Suunnitelma esittelee rahoitusratkaisuja, joita yritykset voisivat hyödyntää markkinaselvityksiin, kumppanihakuun, viennin rahoittamiseen sekä investointeihin. Lisäksi selvityksessä tuodaan esille neuvontapalveluita, joita yritykset voivat saada Team Finland -verkoston organisaatioilta ja muilta elinkeinoelämän toimijoilta.

Ukraina tarvitsee suomalaisten yritysten apua – näin voit auttaa

Lahjoita United24-varainkeruukampanjassa

Presidentti Zelenskyn alaisuudessa toimiva Ukrainan valtion virallinen United24-varainkeruukampanja on erinomainen väylä auttamiseen.

Lahjoita käytöstä poistetut läppärit ja muut laitteet

Laptops for Ukraine -kampanjan avulla kerätään ICT-laitteita ja annetaan niille uusi elämä esimerkiksi ukrainalaisen koululaisen, opettajan tai sairaanhoitajan käsissä. Lahjoitettavaksi soveltuvat esimerkiksi käyttökelpoiset itselle tarpeettomaksi tulleet kannettavat tietokoneet, tabletit ja läppärit.

Selvitykset Ukrainan sodan vaikutuksista

Muualla verkossa

RT:n jäsentiedotteet


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä