Työryhmäesittely: Agendalla rakentamisen ympäristökysymykset – Kestävän rakentamisen ryhmä kerää tietoa ja asettaa yhteisiä tavoitteita

RT:n kestävän rakentamisen ryhmä koordinoi alan yhteisiä ekologisesti kestävään rakentamiseen liittyviä tavoitteita ja toimia. Tänä vuonna asialistalla on erityisesti muuttuva säädöstilanne niin Suomessa kuin Euroopassa.

Ryhmän toiminnasta kertoo puheenjohtaja Anne Kaiser, Saint-Gobainin markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja.

Mikä on kestävän rakentamisen ryhmän toiminnan tarkoitus?

Keräämme tietoa ekologisesti kestävästä rakentamisesta ja ympäristökysymyksistä ja valmistelemme teollisuuden yhteisiä tavoitteita ja tarvittavia seurantamittareita.​ Valmistelemme ja koordinoimme alan yhteisiä toimia​ sekä tunnistamme tavoitteita ja toimia, joilla teollisuus ja jäsenyritykset voivat edistää vihreää siirtymää kilpailukykyisesti​.

Ilmastokysymysten lisäksi ryhmälle tärkeitä teemoja ovat luonnon monimuotoisuus (biodiversiteetti), luonnonvarojen kestävä käyttö ja kiertotalous sekä rahoitus (taksonomia). Näihin liittyen RT:llä on menossa useita kehityshankkeita koskien EU-tasoa ja kansallista sääntelykehitystä, joiden läpimenoa ja tulosten käyttöä vaikuttamisen ja viestinnän lähtökohdista ryhmä koordinoi.​

Keitä ryhmän jäsenet ovat?

Ryhmä koostuu rakennusalaa kattavasti edustavista RT:n jäsenyritysten ympäristö- ja vastuullisuusasioiden asiantuntijoista ja johtajista. RT:n asiantuntijat eri toimialoilta tuovat osaamistaan laajasti ryhmän käyttöön. RT:n hallitus nimeää ryhmän jäsenet toimialoilta saamiensa ehdotusten pohjalta.

Mitä ryhmässä on päällimmäisenä agendalla vuonna 2024?

Ryhmän agendalla on alkuvuonna ollut vahvasti muuttuva säädöstilanne niin Suomessa kuin Euroopassa (mm. rakentamislaki asetuksineen sekä CSRD). Lainsäädäntömuutosten ohella on käsitelty kansallista kiertotalouden green dealia sekä rakennustarvikkeiden lahjoittamista. Myös syksyllä ryhmän agendalla tulevat säilymään säädösmuutokset sekä erilaiset vapaaehtoiset toimet ja ohjelmat.

Kestävän rakentamisen ryhmällä on liittymäkohtia RT:n muiden ryhmien käsittelemiin teemoihin, kuten vastuullisuuteen. Kesäkuun yhteiskokous digiryhmän kanssa tuotti hyviä syötteitä, joita halutaan työstää eteenpäin, joten yhteiseen työpajaan kokoonnutaan vielä loppuvuodesta uudelleen. 

Kestävän rakentamisen ryhmällä ovatkin käytössä perinteisen tiedonjaon ja kokouskeskustelun lisäksi monipuoliset, jäseniä osallistavat ja aktivoivat toimintatavat, muun muassa työpajat ja ryhmätyöskentelymenetelmät. Viime vuonna ryhmällä oli mahdollisuus pelata puheenjohtajansa fasilitoimana ilmastonmuutosta syineen ja seurauksineen havainnollistavaa Climate Fresk -peliä.

Kuvaile ryhmää kolmella sanalla.

Osaamiskeskittymä (kaikki toimialat mukana), sitoutunut, uudelle avoin.

Miksi kannattaa osallistua RT:n työryhmien toimintaan?

Kestävän rakentamisen saralla tapahtuu valtavasti koko ajan. Osallistuminen ryhmän toimintaan mahdollistaa yhdessä oppimisen ja ajan hermolla pysymisen. RT:n asiantuntijoiden antama tuki ja ryhmäläisten laaja-alaisuus luovat hyvät edellytykset hedelmällisille keskusteluille ja ymmärryksen rakentamiselle, mikä kantaa niin alaa kokonaisuutena kuin yksittäisiä jäsenyrityksiä kestävään huomiseen.

RT:n kestävän rakentamisen ryhmä

 • kerää tietoa ekologisesti kestävästä rakentamisesta ja ympäristökysymyksistä​
 • valmistelee teollisuuden yhteisiä tavoitteita ja tarvittavia seurantamittareita​
 • valmistelee ja koordinoi alan yhteisiä toimia​
 • tunnistaa tavoitteita ja toimia, joilla teollisuus ja jäsenyritykset voivat edistää vihreää siirtymää kilpailukykyisesti​
 • osallistuu ympäristöaiheisten lausuntojen ja RT:n kantojen valmisteluun

Esittelemme tällä palstalla RT:n valiokuntia ja työryhmiä. Jäsenyritysten edustajista ja RT:n toimihenkilöistä koostuvat RT:n valiokunnat ja työryhmät ovat jäsenyrityksille yksi keskeinen väylä vaikuttaa RT:n toimintaan. RT-tasoisten ryhmien lisäksi toimialoilla on myös omia valiokuntiaan ja työryhmiään.

Ryhmän kokoonpano 2024

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland Oy (pj.)
 • Antti Aaltonen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Asso Erävuoma, Finnfoam Oy
 • Daniela Schenk, Jatke Oy
 • Emma Grönlund, Hartela-yhtiöt Oy
 • Riina Rantsi, GRK Suomi Oy
 • Hanne Perälä, YIT Housing Oy
 • Iina Neuvonen, BMI Suomi Oy
 • Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry
 • Juha Laurila, INFRA ry
 • Juhani Hyvärinen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Jyrki Kesti, Ruukki Construction Oy
 • Laura Eklund, Skanska Oy
 • Maarit Sääksi, Arkta Oy
 • Mari Levirinne-Kara, SRV Rakennus Oy
 • Miika Sutinen, RS-Install Oy
 • Minna Korpi, Jämerä Kivitalot Oy
 • Pekka Kiuru, NCC Suomi Oy
 • Pekka Vuorinen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
 • Peter Lind, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
 • Riikka Hurme, Peab Oy
 • Sanna Ström, NRC Group Finland Oy
 • Susanne Arquez, Peab Industri Oy
 • Terhi Rauhamäki, Rudus Oy
 • Tuija Schmidt, Lujatalo Oy
 • Ulla Leveelahti, Finnsementti Oy
 • Ville-Tapani Sarlin, Paroc Oy Ab
 • RT:n yhdyshenkilö: Tuuli Kunnas, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä