Uuden asunnon ostaneiden tyytyväisyys on pysytellyt vakaana

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyystutkimuksessa toimialan keskiarvo koheni hieman edellisvuodesta. Tutkimus osoittaa uudisasunnon vastaanottaneiden asiakkaiden tyytyväisyyden säilyttäneen korkean tason, vaikka asuntorakentaminen kärsii suhdannekriisistä. Myös pidemmällä aikavälillä muutokset tyytyväisyydessä ovat olleet maltillisia.

”Uudisasuntorakentamisen tyytyväisyys on viime vuonna mittaamistamme eri toimialojen lukemista Suomen korkein ja lukeutuu myös Pohjoismaiden korkeimpiin”, kertoo Heidi Laitinen, EPSI Rating Suomen maajohtaja.

Uudisasunnon ostajien kokemuksia mittaavan EPSI Rating 2023 -tutkimuksen asiakastyytyväisyysindeksi oli 75,8, kun se edellisessä tutkimuksessa oli 74,6. Erittäin tyytyväisten asiakkaiden raja on 75 tai sen yli.

”Olennaista on huomioida lisäksi se, miten tasaisena tyytyväisyys on säilynyt. Vaikka alalta kyllä mitattiin vuosikymmenen taitteessa vieläkin parempia lukemia kuin 2022 ja 2023 luovutettujen asuntojen kohdalla, ei uuden asunnon ostajien tyytyväisyys ole osoittanut useimmilla muilla aloilla havaittavaa, ajoin dramaattistakin lasku- tai vaihteluherkkyyttä”, Laitinen toteaa.

Yritysten rankingissa ei huomattavia eroja

Vertailun kärkipaikan otti jälleen Peab, joka on hallinnut ykkössijaa peräti viitenä aiempanakin vuonna tutkimuksen kahdeksanvuotisessa historiassa. Tällä kertaa tutkimukseen osallistui entistä vähemmän asuntorakentajia, kaikkiaan viisi suurimpiin kuuluvaa rakennusyhtiötä. Edellisvuosien osallistujista Hartela, SRV ja Bonava jättäytyivät tänä vuonna pois valmistuneiden kohteiden pienen määrän vuoksi.

”Tutkimuksemme suppeampi yritysjoukko voi jonkin verran vaikuttaa toimialan asiakastyytyväisyysindeksiin. Mukana olevien kärkipään yritysten tulokset pysyivät kuitenkin aiemmalla tasolla tai paransivat tuloksiaan.”

”Skanska ja JM Suomi tekivät molemmat ison harppauksen, jolla Skanska nousi toiselle sijalle. JM Suomi jäi tässä melko tasaisessa vertailuryhmässä viidennelle ja siten viimeiselle sijalle, vaikka sen parannus edellisvuodesta oli suurin ja tuotelaadussa se sai vertailun korkeimmat pisteet”, Heidi Laitinen toteaa.

Kokonaistyytyväisyyden lisäksi myös niin sanottu laatuindeksi säily edellisvuoden korkealla tasolla. Virheettömyyttä, aikataulua ja kosteudenhallintaa mittaava rakentamisen laatuindeksi sekä pohjaratkaisua, materiaalien laatua ja asunnon varustetasoa arvioiva suunnittelun laatu ylsivät molemmat 80 indeksipisteeseen.

Yleisväestön mielikuvat edelleen asiakkaita heikommat, mutta uuden asunnon ostohalut kasvaneet

Tutkimuksen aiemmilta vuosilta tuttu havainto kuilusta yleisväestön mielikuvien ja asiakkaiden kokemusten välillä on edelleen todellisuutta. Asiakkaiden korkean keskimääräisen tyytyväisyyden ja luottamuksen erikoiseksi vastapainoksi yleisväestön luottamus alaa kohtaa on keskimäärin matalaa.

Yleisväestön kiinnostuksessa uuden asunnon ostamiseen tulevaisuudessa on nähtävissä selkeä muutostrendi. Kaksi kolmesta (66 prosenttia) yleisväestön vastaajista ilmoittaa, että voisi kuvitella ostavansa uuden asunnon tulevaisuudessa, siinä missä osuus oli muutama vuotta sitten alimmillaan 52 prosenttia.

”Osuus on noussut jo muutaman vuoden peräkkäin. Kun asuntokaupan tilanne alkaa ennemmin tai myöhemmin normalisoitua, näyttää potentiaalisia asiakkaita olevan valmiina”, tiivistää Heidi Laitinen.

Vuosittaisen uudisasuntorakentamisen EPSI Rating -tutkimuksen toimialaindeksi kattaa julkiseen rankingiin suostuneiden yhtiöiden tulokset, joita tällä kertaa oli viisi. Tutkimuksessa haastateltiin sekä asunnon ostaneita kuluttajia, jotka ovat vastaanottaneet ostamansa uuden asunnon vuonna 2023 sekä niin sanottua yleisväestöä. Yhteensä haastateltiin noin 860 kuluttajaa. EPSI Rating on riippumaton ja voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio.

Katso myös

Lisätietoja

  • Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland, puh. 050 406 8796, heidi.laitinen@epsi-finland.org
  • Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä