Rakennusalan digitalisaatio on koodeista kiinni

Hukka ja odotusajat alas, tehot ylös – mutta miten? Yksilöivän tuotekoodin laaja käyttö mahdollistaisi standardimuotoisen tuotetiedon hyödyntämisen niin rakentamisen aikana kuin sen jälkeenkin. Tämä mullistaisi rakennusalan sellaisena kuin sen nyt tunnemme.

Jokaiseen rakennustyömaan tehtävään kytkeytyy yksi tai useampi toimitusketju. Yksilöivällä digitaalisella tunnisteella rakennustuotteeseen voidaan kytkeä eri tietovarastojen tuotetieto automaattisesti. Perustietojen lisäksi käyttäjälle voidaan tarjota asennus- ja käyttöohjeita tai käyttöturvallisuustiedotteita.

Jos kaikissa rakennusmateriaaleissa olisi yksilöivä digitaalinen tunniste, työmaat eivät toimisi hallitsemattomana varastoalueena, vaan oikeat rakennustuotteet saataisiin sopivissa erissä oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Reaaliaikaisesta tilannekuvasta selviävät myös tuotteiden kelpoisuus, sertifikaatit ja ohjeet.

Tunnisteen käyttö mahdollistaa toimitusketjun reaaliaikaisen tilannekuvan tehtaalta aina asennuspaikalle työmaalla, mutta myös valmistuvan rakennuksen digitaalisen osaluettelon kaikkine tuotetietoineen.

Digitaalinen tieto rakennusprojektissa käytetyistä tuotteista, materiaaleista ja esivalmisteista jää loppukäyttäjälle. Jos tieto on koneluettava ja tietokantoihin tallennettavissa, mahdollistuu älykäs elinkaaren hallinta koko kiinteistön ylläpidon ajan. Oikea tieto turvaa rakennuksen oikeaoppisen huollon yli vuosikymmenten.

Materiaalivirtojen tiedonhallinta on rakennusalalle tärkeää tuottavuuden parantamiseksi. Alan yhteisenä tavoitteena on rakentamisen läpimenoajan puolittaminen.

Tuottavan työn osuus rakennustyömailla on tutkimusten mukaan alle 30 prosenttia. Jos rakentamiseen tarvittavat materiaalit ja rakentajat kohtaisivat toisensa työpisteellä tehokkaasti, tuottavan työn osuus voisi nousta yli 50 prosenttiin. Tämän lisäksi tuotetietoa on alettava hyödyntää rakentamisen arvoketjussa tietokantapohjaisesti.

Tiedonhallinta luo edellytykset yhä laajenevalle digitalisoinnille ja automatisoinnille, minkä lisäksi se parantaa rakentamisen laatua ja työturvallisuutta sekä mahdollistaa pienemmän hiilijalanjäljen.

Digitalisaatio edellyttää tuotteiden yksilöivää koodistandardia. Varteenotettava ratkaisu on kansainvälisesti standardoitu GTIN (Global Trade Item Number). Sitä käytetään kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti. Suomessa se on kattavasti käytössä kuluttajatuotteissa ja rakennussektorillakin noin joka toisessa tuotteessa.

Meillä on jo Suomessa kolme GTIN-koodia käyttävää kansallista tuotetietokantaa: LVI-info, Sähkönumero ja RT-tuotetieto. Tämänkaltainen tietovaranto täytyy saada paremmin yhteisesti käyttöön ja palvelemaan koko rakentamisen ketjua. GTIN-koodin käyttö mahdollistaa tuotetiedon saamisen GTIN-koodia käyttävistä tietokannoista juuri halutusta tuotteesta. Tuotetiedon pitää olla avoimesti saatavilla, sitä pitää voida siirtää ja tarkastella automaattisesti sekä pystyä yhdistämään rakennuskohtaisiin tietokantoihin.

Tuotteet, materiaalit ja esivalmisteet yksilöivä koodistandardi yhdessä laajasti käytössä olevien tuotetietokantojen kanssa mahdollistaa merkittävän digiloikan kiinteistö- ja rakennusalalla. Meidän on otettava tämä loikka yhdessä!

Rakennusteollisuus RT:n digiryhmän puolesta,

Miro Ristimäki
Digiryhmän pj, Skanskan digitaalisten palvelujen johtaja

Otto Alhava
Digiryhmän vpj, FIRAn kehitysjohtaja

Digiryhmässä on edustettuna 20 RT:n jäsenyritystä.

Kommentit

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä