Mitä älyä tekoälystä on kiinteistö- ja rakentamis­­­alalla?

Tekoäly mahdollistaa kiinteistö- ja rakennusalalla (KIRA-ala) lukuisia keinoja tuottavuuden parantamiseen, virheiden vähentämiseen ja resurssien optimointiin koko rakennetun ympäristön elinkaaren ajan. Tekoäly voi hoitaa myös monia rutiininomaisia työvaiheita, jolloin ihmisille jää aikaa tuottavalle työlle sekä ihmisten johtamiselle.

KIRA-alalla tekoälyä voidaan hyödyntää käytännössä koko rakennuksen elinkaaren ajan: suunnitteluvaiheesta rakentamiseen, rakennuksen ylläpitoon sekä asiakkaiden ja loppukäyttäjien tukena ja lopulta myös rakennuksen elinkaaren tullessa päätökseen kiertotalouden näkökulmasta.

Tekoäly hankesuunnitteluvaiheessa

Yksi keskeinen alue, jossa tekoäly jo nyt auttaa KIRA-alan toimijoita ovat hanke- ja kiinteistökehitys sekä suunnittelu. Tekoälypohjaiset suunnittelujärjestelmät voivat analysoida eri lähteistä tulevaa dataa ja tuottaa optimaalisia ratkaisuja erilaisten rakennusten sijoittelusta, massoittelusta, elinkaaren kustannuksista ja muista vaikutuksista sekä rakenneratkaisuista. Ne voivat myös auttaa tunnistamaan mahdollisia riskejä ja virheitä ennen rakentamisen aloittamista.

Tekoäly rakentamisen aikana

Toinen tärkeä sovellusalue on rakennustyömaiden johtaminen ja turvallisuus. Tekoälyyn perustuvat sovellukset voivat auttaa työn tarkemmassa suunnittelussa sekä optimoimaan työvoiman ja materiaalien käyttöä. Lisäksi ne voivat seurata reaaliaikaisesti työmaiden toimintaa ja havaita poikkeamia, kuten turvallisuusriskejä tai tehottomuuksia. Projektinjohtoa tekoäly voi auttaa rutiinitöissä kuten muistioiden kirjoittamisessa sekä päätöksenteossa analysoimalla suuria määriä dataa ja tarjoamalla ennusteita ja suosituksia. Tämä kattaa muun muassa kustannustenhallintaa, aikataulutusta ja resurssien hallintaa.

Tekoäly rakennuksen ylläpidossa ja asiakaspalvelussa

Ylläpidossa tekoäly voi ennustaa laitteiden ja rakenteiden vikojen esiintymistä analysoimalla historiallista dataa ja tunnistamalla poikkeamia normaalista toiminnasta. Tämä mahdollistaa ennakoivan huollon ja vikojen korjaamisen ennen kuin ne aiheuttavat suurempia ongelmia, tämäkin on jo arkipäivää mm. hissien tai IV-konehuoneiden osalta.

Samoin asiakaspalvelun osalta meille jokaiselle on varmasti tuttu näky erilaiset chatbotit, jotka yhdistävät erilaisia tekoälyn sovelluksia kuten tekstin ymmärtämistä ja tuottamista sekä yritysten toiminnan dataa.

Tekoäly rakennuksen uudelleenkäytössä ja kiertotaloudessa

Viimeisessä elinkaaren vaiheessa eli uudelleenkäytön, kiertotalouden sekä purkamisen suunnittelussa tekoälysovellukset voivat auttaa optimoimaan kokonaisuuden kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen ja näin varmistaa resurssitehokkaan rakentamisen.

Tekoäly työn tehostajana

Yleinen pelko on, että tekoäly vie työpaikkamme. Se kuitenkin tehostaa työtämme, kun monia rutiiniaskareita voidaan antaa tekoälyn hoidettavaksi. Näin meille ihmisille jää aikaa tärkeimmille tehtäville eli esimerkiksi työmaajohdolla ihmisten johtamiselle ja onnistumisedellytysten luomiselle. Tämä näkyy suoran tuottavuuden parantumisena ja kun tuottavuus nousee, kaikki voittavat.

Ensimmäisessä tekoälyä käsittelevässä blogissani totesin, että tekoälyn käyttöönotto vaatii systeemistä muutosta prosessien ja tiedon vakionnin osalta sekä määrätietoista henkilöstön kouluttamista. Jokaisen organisaation olisikin viimeistään nyt aika aloittaa oma tekoälyn oppimispolkunsa.

Järjestämme 17.5.2024 ”Tekoäly rakennusteollisuudessa”-tilaisuuden, jossa perehdytään tekoälyn perusteisiin, miten tekoälyä on sovellettu rakennusalalla ja kuinka aloittaa oma tekoälypolku. Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu tästä.

Tekoäly pähkinänkuoressa

Tekoäly on kehittynyt hurjasti viime vuosikymmeninä. Tämän on mahdollistanut suorittimien laskentatehon merkittävä nousu, datan määrän valtava kasvu sekä parantunut algoritmien saatavuus. Käytännössä tekoälyn eri muotoja ovat erilaiset kuvan ja videon tunnistamiset, puheenymmärtäminen, generatiivinen tekoäly eli uuden sisällön tuottaminen sekä yritysten liiketoimintaa tukeva datan analysointi ja automatisoitu päätöksenteko.

Hyödyllisiä linkkejä:

Antti Aaltonen

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä