Onko tekoäly uusi trendisana, josta odotetaan rakennusalan pelastajaa?

Rakennusalalla on pyörinyt koko 2000-luvun trendisanoja, joiden olemme olettaneet mullistavan toimialaa: tietomallit, IFC, AR, VR, dronet, Big Data, 3D-tulostus ja viimeisimpänä ilmiönä meilläkin tekoäly. Monen tutkimuksen mukaan uusia teknologioita on kuitenkin otettu kiinteistö- ja rakennusalalla erittäin heikosti arjen työssä käyttöön.

Tekoäly on lähes jokaista toimialaa yhdistävä digitaalinen ilmiö ja monissa yrityksissä pohditaan parhaillaan, miten se jalkautetaan omiin organisaatioihin. Rakennusalan näkökulmasta tekoäly ei kuitenkaan ole hopealuoti, joka ”vain otetaan käyttöön” (pl. kaupalliset ja ei-kaupalliset geneeriset kielimallipohjaiset tekoälysovellukset kuten ChatGPT). Sen käyttöönotto vaatii perustaksi todella massiivisen määrän koneluettavaa, rakenteellista ja harmonisoitua tietoa.

Liian monesti tieto on erilaisissa siiloissa kuten ihmisten päissä, yksittäisissä tiedostoissa tai eri ohjelmistoissa. Tietojen yhtenäistäminen onkin todella haastavaa, mikä estää meitä kouluttamasta tekoälysovelluksia analysoimaan kattavasti yrityksen dataa ja näin ollen auttamaan meitä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kolme rakennuspalikkaa, jotka pitää saada kuntoon ennen tekoälyn käyttöönottoa

  1. Omien prosessien eli tekemisen vakiointi, jolloin voidaan miettiä prosessien sähköistämistä eli pystytäänkö jokin prosessin osa korvaamaan esimerkiksi jollain teknologisella ratkaisulla tai valmiilla alustalla.
  2. Tiedon harmonisointi ja tietorakenteiden vakiointi, jolloin yritys voi alkaa kerryttämään ”opetusmateriaalia” tekoälylle.
  3. Määrätietoinen kouluttaminen ja luottamuksen rakentaminen, jotta henkilöstö osaa tulevaisuudessa hyödyntää tekoälysovelluksia sekä luottaa tekoälyn luomaan tietoon.

Kun nämä kolme palikkaa ovat kohdillaan, organisaatio saa selkeää kilpailuetua tehdessään parempia ja laadukkaampia päätöksiä. Samalla luodaan edellytyksiä tuottavuuden ja jatkuvaan parantamiseen.

Rakentajan ensimmäiset askeleet tekoälyyn

Kuten kaikessa uudessa, kannattaa tässäkin aloittaa perusteista. Rakentajien avuksi on toteutettu ilmainen Tekoäly rakennetussa ympäristössä -verkkokurssi. Jos yksin opiskelu ei inspiroi, KIRAHub järjestää erillisiä ryhmäoppimisjaksoja, jossa opetusmateriaali käydään läpi kolmessa osassa.

KIRAHub järjestää myös yhdessä FAIR:n (Finnish AI Region) kanssa pk-yrityksille erillisiä tekoäly kiihdyttämöjaksoja, joissa yritykset voivat AI-asiantuntijoiden avustuksella miettiä mahdollisuuksia ottaa tekoäly käyttöön omassa liiketoiminnassaan. FAIR järjestää myös ilmaisia koulutuksia ja tapahtumia tekoälystä.

RT:ssä järjestämme tänä vuonna Tekoäly rakennusalalla -tilaisuuden (päivitetty 15.4.2024).

Näen, että rakennusalalla ei ole enää varaa eikä mahdollisuuksia olla satsaamatta kehittämiseen. Meidän pitää valjastaa kaikki mahdollinen apu, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, joita ovat mm. työvoimapula, kaupungistuminen, hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen sekä luontokadon pysäyttäminen ja niistä johtuva entistä monimutkaisempi raportointi. Kun tekoäly on valjastettu oikealla tiedolla, siitä tulee rakennusalalle korvaamaton apu.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä