Rakennusteollisuuden osaamistarveselvitys 2021

Rakennusteollisuus RT:n teettämän osaamistarveselvityksen tulokset julkistettiin 29.10.2021.

”Rakennusalan työtehtävät ovat yhä mielenkiintoisempia ja monipuolisempia, ja palkat ovat viime aikoina nousseet eniten juuri rakennusalalla”, toteaa Rakennusteollisuus RT:n työvoima- ja koulutuspolitiikka-asioista vastaava yhteiskuntasuhdepäällikkö Lauri Pakkanen. Siitä huolimatta ala painii monien haasteiden kanssa, mitä tulee ammattitaitoisen työvoiman saatavuuteen. 

RT teetti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa selvityksen rakennusalan osaamistarpeista. Innolink Research Oy:n toteuttamaan selvitykseen liittyi kysely, johon vastasi 459 rakennusteollisuuden yritysten edustajaa 382 yrityksestä. Selvitys julkistettiin webinaarissa 29.10.

Katso webinaarin tallenne

Webinaarin esitysaineistot

Raportti

Katso myös

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä