Lämmin kesä, viileät työvoimamarkkinat – Osaavasta työvoimasta määrällinen ja laadullinen pula

Vaikka rakennusalan markkina pysyy kylmänä, Suomeen kesä saapui ryminällä. Muutama viikko lumi-infernon jälkeen rikottiin helle-ennätyksiä. Moni varmaan toivoo samanlaista pikaista käännettä rakennusalallekin. Näinhän se on usein ollutkin. Kun markkina alkaa elpyä, mennään herkästi toiseen päätyyn asti. Rakennusala ei ole tasaisen kysynnän markkina ja se tuo mukanaan monia haasteita kuten esimerkiksi työvoiman tasainen resurssointi.

Rakentamisen määrän romahduksen myötä meiltä on poistunut iso joukko osaavaa työvoimaa muille aloille ja ulkomainen työvoima on palannut kotimaahansa tai siirtynyt toiseen maahan työskentelemään. Rakennusalan elpymisen kanssa samaan aikaikkunaan osuu vihreän siirtymän ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn vaatimat massiiviset toimet mm. energiantuotannon ja -käytön muutokset sekä Ukrainan uudelleen rakentaminen.

Osaavasta työvoimasta tulee olemaan niin määrällinen kuin laadullinen pula. Palaavatko muihin maihin siirtyneet ulkomaalaiset työntekijät enää Suomeen vai jäävätkö sinne mistä ovat saaneet uuden työpaikan? Entä muille aloille siirtyneet? Rakennusalalla suhdannevaihtelut ovat normaaleja, joten houkutteleeko mahdollisesti tasaisemman suhdanteen alat jäämään uudelle työuralle?

Osaamisen laatuvaatimuksetkin tulevat jatkossa kiristymään. Vihreän siirtymän ja energiatehokkuusvaatimusten myötä talotekniset järjestelmät monimutkaistuvat ja niiden rakentaminen sekä käyttö vaativat tekijöiltään entistä kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä ja osaamista. Enää ei riitä, että jokainen aselaji keskittyy vain omaan tekemiseen, vaan järjestelmien pitää pystyä kommunikoimaan keskenään. Toisaalta yksittäisen alan hallitseminenkin vaatii jatkossa syvällisempää osaamista. Lämpöpumppulaitoksen toiminta on huomattavasti monimutkaisempaa kuin perinteisen öljykattilan.

LVI-Tekniset Urakoitsijat on käynnistänyt LVI-Työelämäkumppaniverkoston toiminnan, jossa on mukana jo kolmisenkymmentä oppilaitosta. Verkoston oppilaitokset ovat sitoutuneet tiettyihin laatukriteereihin, joiden tarkoituksena on varmistaa työelämäyhteistyön toteutuminen. Lisäksi tavoitteena on parantaa talotekniikka-alan tutkintojen laatua ja kehittää toimintamalleja mm. työssäoppimiseen. LVI-Työelämäkumppanuudesta saadut kokemukset ovat lupaavia: tämä on konkreettinen tapa varmistaa osaavan työvoiman saamisen tulevaisuudessa alalle. Tiettävästi verkosto on ainoa laatuaan. Mallia on mahdollista skaalata muillekin aloille.

Kääntyi rakentamisen suhdanne sitten tänä, ensi tai sitä seuraavana vuonna, meidän on jo nyt mietittävä mistä löydämme tarpeeksi osaavaa työvoimaa, kun sen tarve taas koittaa. Lisäksi meidän on pikaisesti mietittävä millaista osaamista tulemme jatkossa tarvitsemaan? Yhteen asiaan erikoistuneita ammattilaisia vai laaja-alaisia moniosaajia? Pohdinnan tulosten pohjalta olisi hyvä myös uudistaa tutkintojen sisältöjä vastaamaan työelämän tulevaisuuden vaatimuksia.

Haluan toivottaa kesäisiä ja lämpimiä kelejä niin rakennusalalle kuin laiturin nokkaankin.

Mika Nikula
Hallituksen puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU

Mika Nikula

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä