Turvallisuusviikko starttasi turvapuistosta

Espooseen valmistui vuonna 2009 Euroopan ensimmäinen rakennusalan turvallisuuden harjoitusrata eli turvapuisto. Toukokuun turvallisuusviikko lähti yhdettätoista kertaa käyntiin Espoon Rudus turvapuistosta, kun noin 600 toisen asteen opiskelijaa kiersi sen turvarasteilla oppimassa turvallisuudesta.

Skanskan rastilla turvallisuusasiantuntija Sami Hultman ja työsuojeluvaltuutettu Mia Nieminen kertoivat elementtiasennuksen turvallisuudesta

Turvapuisto ja sen oppilaitospäivät ovat hyvä esimerkki siitä, miten rakennusalalla turvallisuutta viedään eteenpäin yhdessä. RT:n jäsenyritykset ja muut yhteistyökumppanit ovat rakentaneet koulutusradalle omia rastejaan ja osallistuvat myös toiminnan rahoittamiseen. Oppilaitospäivänä yhteistyökumppanit hoitavat rastien opastukset.

Skanskan rastilla työsuojeluvaltuutettu Mia Nieminen ja turvallisuusasiantuntija Sami Hultman opastivat  opiskelijoita elementtiasennuksen turvallisuudesta.  Elementtiasennus on suosituin rakennustapa varsinkin asuntorakentamisessa, ja etenkin väliaikaiseen tuentaan ja lopulliseen kiinnitykseen liittyvät toimet ovat keskeisiä elementtiasennuksen työturvallisuudessa. Skanskan rastilla käsitellään myös työhön perehdyttämistä ja suojavarusteita.

Työsuojelupäälliköt Reija Liuhanen ja Elmo Nykänen SRV:n rastilla aiheena nostojen ja korkealla työskentelyn turvallisuus.

SRV:n rasti käsittelee nostotyön turvallisuutta. Työsuojelupäälliköt Reija Liuhanen ja Elmo Nykänen kertoivat opiskelijoille muun muassa alamiestyöskentelyn merkityksestä turvallisuuteen. Nostotyö on riskialtis työvaihe, ja SRV on luonut omat turvallisuuskäytännöt ja räätälöidyt koulutukset tapaturmien ehkäisemiseksi. Jokainen nosto alkaa koenostolla, jossa kuorma nostetaan korkeintaan metrin korkeuteen ja tarkistetaan että se lähtee oikeassa asennossa ja on turvallisesti kiinnitetty. Korkealla rakentamisessa on paljon erityispiirteitä, jotka pitää osata ottaa huomioon jo ennakkoon.

Turvapuistoon on ihmishahmojen avulla lavastettu työtapaturmatilanteita, jotka ovat dramaattisia ja näyttävät oikeilta ja pelottavilta. Näin tieto siirtyy tunnetasolla ja jää mieleen, ja omassa työssä opitaan välttämään vaaran paikkoja. Constin rastilla käsitellään muun muassa viemärisukituksessa käytettäviä suojavarusteita. Rastin nurkasta löytyy kuvaus tositapatumasta hormityöskentelyn vaaroista. Työntekijä putosi monta kerrosta hormin sisällä ja vielä alla työskentelevän maalarin päälle kohtalokkain seurauksin.

Constin rastin nurkasta löytyy surullinen kuvaus tosielämän työtapaturmasta.

Rudus-turvapuistossa käy noin 7 000 kävijää vuodessa. Ammattikoululaisille ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille järjestetään yhdessä rakennusalan kanssa kaksi kertaa vuodessa omat tapahtumansa. Turvapuistossa vierailee vuodessa yhteensä noin 7 000 henkilöä opiskelemassa turvallisuutta.  Eniten vierailijoita on suurista rakennusliikkeistä; keskijohtoa, turvallisuusvastaavia ja työntekijöitä.

Turvapuiston kevään oppilaitospäivä oli suosittu.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä