Turvallisuustiedon raportointijärjestelmä Reitti

RT:n kerää jäsenyritystensä turvallisuustietoa Reitti-nimiseen CSM-järjestelmään. Se mahdollistaa jäsenyrityksille omien ilmoitettujen tietojen ajantasaisen seurannan sekä oman turvallisuustilanteen vertaamisen muuhun toimialaan. Tietoja voi syöttää ja päivittää järjestelmään jatkuvasti.

Koko tiedonkeruun ja raportoinnin kantava ajatus on, että yrityksillä on mahdollisuus seurata aiempaa ajantasaisemmin ja kattavammin rakennusalan tapaturmatilannetta ja tapaturmatyyppejä. Samalla voidaan tunnistaa ja arvioida oman toiminnan riskejä ja toteuttaa ennalta toimenpiteitä tapaturmien estämiseksi.

Raportointijärjestelmään kirjaudutaan RT:n jäsentunnuksilla, jolloin kirjautuja sekä hänen edustamansa yritys tunnistetaan. Tietojen syöttö järjestelmään on yksinkertaista ja siihen löytyy myös ohjeet.

Hyödyllistä tietoa


Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä