Opetusmateriaalit

Rakennusteollisuus RT on tuottanut Työturvallisuus rakennusalalla -opetusmateriaalipaketin opettajien käyttöön. Aineisto on ladattavissa maksutta tältä sivulta aihealue kerrallaan. 

Materiaali on suunniteltu ammattikorkeakoulujen opettajien käyttöön työturvallisuuden oppitunneille, ja se on mukautettavissa jokaisen opettajan omiin opetustarpeisiin. 

Näin hyödynnät materiaalia

 • Materiaalin laajuus on arviolta 25 opetustuntia (á 45 min) 
 • Powerpoint-materiaali on jaettu 21 aihealueeseen. 
 • Yhden aihealueen kesto on yksi opetustunti, poikkeuksena TTS-aihealue (kaksi opetustuntia TTS-harjoitteen kanssa), sekä TR-aihealue (kolme opetustuntia)  
 • Materiaalia voi käyttää erillisenä kurssina tai sisällyttää soveltuvin osin muihin kursseihin  
 • PowerPoint-ohjelman materiaalin dioihin on tarpeen mukaan lisätty ohjetekstiä, viitteitä ja lisälähteitä diojen muistiinpanoihin; osa materiaalista sisältää piilotettuja dioja, joita opettaja voi hyödyntää  
 • Aihealueittain on osaan materiaalista lisätty myös tehtäviä, joita voi hyödyntää opetuksessa tai kotitehtävinä 

Alta voit ladata materiaalin aihealueittain 

Pääset alla olevista linkeistä ottamaan käyttöösi opetuspaketin valmiit kokonaisuudet .pptx-muodossa. (Päivitetty 5.7.2022)

1. Työturvallisuus yleisesti (.pptx)

 • Rakennusalan erityispiirteet
 • Miksi työturvallisuus
 • Nolla tapaturmaa -periaate
 • Yksilön mahdollisuus vaikuttaa
 • Työsuojelun peruskäsitteitä ja määritelmiä 

2. Tapaturmat, työperäiset sairaudet ja vaaratilanteet (.pptx)

 • Työtapaturmat
 • Työperäiset sairaudet
 • Vaaratilanteet
 • Tutkinta
 • Tapaturmakuvauksia 

3. Työturvallisuuden lainsäädäntö lyhyesti ja rakennustyön näkökulmasta (.pptx)

 • Lainsäädännöstä yleisesti
 • Työturvallisuuslaki
 • Valvontalaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Nuoret työntekijät
 • Asetus rakennustyön turvallisuudesta 

4. Työsuojeluvastuut työmaalla (.pptx)

 • Rakennusalan työturvallisuusvelvoitteet on määritelty Työturvallisuuslaissa ja tarkennettu Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta
  • Rakennuttaja/turvallisuuskoordinaattori
  • Päätoteuttaja/työsuojelusta vastaava työnjohtaja
  • Esimies (riippumatta työnantajasta)
  • Suunnittelija
  • Työntekijä tietyissä tilanteissa
  • Yritys (yhteisösakko, konfiskaatio)
  • Esimerkkejä tuomioista

5. Henkilönsuojaimet (.pptx)

 • Yleistä
 • Työvaatetus, polvisuojat
 • Kypärä
 • Silmiensuojaimet
 • Turvakengät
 • Kuulonsuojaimet
 • Hengityksensuojaimet
 • Putoamissuojaimet

 6. Työympäristötekijät (.pptx)

 • Sähkö
 • Melu
 • Tärinä
 • Säteilyt ja valaistus
 • Lämpöolot
 • Ilman puhtaus
 • Käsiteltävät aineet

 7. Rakennuspölyt (.pptx)

 • Pölyt ja niiden haitat
 • Pölyntorjunta
 • Asbesti

 8. Järjestys ja siisteys (.pptx)

 • Merkitys työsuojelussa
 • Järjestys- ja jätehuoltosuunnitelma
 • Siisteyden suunnittelu
 • Onnettomuuksiin varautuminen, pelastautuminen, ensiapu
 • Tulityöt

 9. Kuormitustekijöitä rakentamisessa (.pptx)

 • Fyysinen kuormitus ja ergonomia
 • Henkinen työsuojelu

 10. Koneturvallisuus (.pptx)

 • Lainsäädäntö
 • Koneturvallisuuden perusteet
 • Esimerkkejä koneiden turvallisuudesta
  • Rälläkkä
  • Sirkkeli
  • Vannesaha

11. Putoamissuojaus (.pptx)

 • Putoamissuojauksen ratkaisuja:
  • Tekeminen muualla kuin korkealla
  • Kaiteet, aukkosuojat, kulkuesteet
  • Korvaavat työtavat
  • Henkilökohtaiset putoamissuojaimet
 • Käytettävä ratkaisu kuvataan yksityiskohtaisesti putoamissuojaussuunnitelmassa, työsuunnitelmassa

12. Nostot ja nostoapuvälineet (.pptx)

 • Nostot yleisesti
 • Nosturin kuljettaja ja alamies
 • Nostoapuvälineet
 • Trukit ja kurottajat

12B. Elementtiasennuksen työturvallisuus (.pptx)

 • Elementtirakentaminen yleisesti
 • Elementtien
  • Vastaanotto
  • Purku
  • Nosto
  • Varastointi
  • Asennus

13. Telineet ja työtasot (.pptx)

 • Telineet
 • Telineiden käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastukset
 • Työpukit ja A-tikkaat
 • Tikkaat

14. Maarakentamisen erityispiirteitä (.pptx)

 • Kaivannot
 • Isot työkoneet
 • Räjäytys ja louhintatyöt

15. Riskinarviointi (.pptx)

 • Perusteet
 • Esimerkki rakennushankkeessa tunnistetut vaaran riskinarvioinnista
 • Työsuunnitelma riskinarvioinnin pohjalta

16. Turvallisuussuunnittelu 1 (.pptx)

 • Suunnitelmien/suunnittelun rooli työturvallisuudessa
 • Aikataulusuunnittelu
 • Turvallisuussuunnittelu: VA 205/2009, 10 ja 11 §:t
 • Aluesuunnitelma
 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

 17. Turvallisuussuunnittelu 2 (.pptx)

 • Kertaus aiemmasta
 • Pölyntorjuntasuunnitelma
 • Putoamissuojaussuunnitelma
 • Nostosuunnitelma
 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

18. Turvallisuuden johtaminen rakennushankkeessa (.pptx)

 • Jokainen voi vaikuttaa turvallisuuteen
 • Yhteistyö
 • Turvallisuuden johtamisen periaatteet rakennustyömaalla

19. Työn turvallisuussuunnitelma (TTS(.pptx)

 • Perusteet
 • Malli/esimerkki
 • Harjoite

20. Viikottaiset kunnossapitotarkastukset (.pptx)

 • TR, MVR
 • harjoitteet

ePerehdytys

ePerehdytys on helppokäyttöinen itsenäisesti verkossa suoritettava koulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. Lisätietoa ePerehdytyksestä sekä muista eKoulutuksista saat RATEKOn kotisivuilta

Käytön tuki ePerehdytyksessä ja muissa eKoulutuksissa

Saat tukea sekä käyttöoikeuksien tilaukseen, tunnistautumiseen että koulutusten suoritukseen RATEKOn ja Suomen Rakennusmedian verkkokoulutusten asiakaspalvelusta: puh. 09 1299 345 tai ekoulutukset@rateko.fi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä