Muut työturvallisuusmateriaalit

Ohjeita

Julisteet 

Julisteiden aiheita ovat nostotyön turvallisuus, taakan sitominen sekä työturvallisuuden yleiset ohjeet. 

Julisteita pystyy tulostamaan omaan käyttöönsä esimerkiksi A3 väriprintterillä tai ne voi tulostuttaa digipainossa.  

Selkeät käsimerkit ja oikeaoppinen taakan sitominen 

Toinen julisteista painottuu nostotyön ohjaamisen turvallisuuteen ja toinen oikeaoppiseen taakan sidontaan.

Nostotöissä piilee onnettomuuden vaara ja vaarat on aina arvioitava. Vaikeita nostoja varten on laadittava erillinen nostotyösuunnitelma. Turvallisessa nostossa taakkaa ei nosteta ihmisten yli eikä nostoalueella kuljeta. Alamiehen ja kuljettajan välinen yhteistyö toimii, kun toimintatavat ovat yhdessä sovittuja ja keskinäinen luottamus toimii. 

Putoavan taakan aiheuttamaa vahinkoa ei voi ennustaa, joten taakan sidontaan ja nostoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Nostoalue on rajattava joko kulkuesteellä tai kulunvalvonnalla. Taakan on aina oltava tasapainossa ja sidottu huolella. Liikaa ei voi olla korostamatta, että taakkaa ei saa koskaan nostaa ihmisten yli. 

1.3.2020 alkaen on taakan kiinnittäjiltä (henkilö, joka kiinnittää taakan asennuskäyttöön tarkoitettuun nosturiin) vaadittu työnantajan kirjallista lupaa. Linkkunosturin (enintään 25 tonnimetrin torninosturi) kuljettajalta on vaadittu työnantajan kirjallista lupaa ja lisäksi koulutusta työn suorittamiseen. 

Tulosta omalla tulostimella ja katso julisteita isossa koossa  (mikäli mahdollista valitse A3 ja väritulostus): 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä