Hyvät käytännöt

Hyvät turvallisuuskäytännöt ja niiden laaja soveltaminen ovat tärkeimpiä keinoja parantaa rakentamisen turvallisuutta. Niitä on tarpeen levittää rakennustyömailla nykyistä laajemmalle.

Hyvillä käytännöillä tarkoitetaan sellaisia turvallisuuden hallinnan keinoja, jotka ovat osoittautuneet rakennusyrityksissä ja -työmailla käytännössä toimiviksi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä