Turvallisuuskulttuuri ja -johtaminen

Hyvästä kehityksestä huolimatta rakennusalalla on vielä matkaa nollaan tapaturmaan. Rakennusalan tapaturmien torjunta edellyttää jatkuvaa toimintaa työturvallisuuden hyväksi. Työterveyden ja -turvallisuuden onkin oltava osa yrityksen yleistä johtamista ja liiketoimintaprosesseja. Yrityksen ylin johto asettaa työturvallisuudelle tavoitteet ja mittarit. Niillä johdetaan ja seurataan turvallisuutta samalla tavalla kuin taloudellista tulosta, laatua ja asiakastyytyväisyyttä. 

Hiljaisen hyväksynnän ja ohikatsomisen tilalle ala tarvitsee nyt välittämisen kulttuuria ja kaikkien – ei vain esimiesten - sitoutumista turvallisuuden kehittämiseen. Kyse on turvallisuuskulttuurista. 

Rakennusteollisuus RT tekee järjestelmällistä työtä yhdessä jäsenyritysten ja sidosryhmien kanssa turvallisuuskulttuurin ja toimintatapojen kehittämiseksi. Erilaisten toimintamallien, oppaiden, ohjeiden ja työturvallisuuskampanjoiden välityksellä vaikutamme hyvän turvallisuuskulttuurin kehitykseen. 

Itsearvioinnin työkalu hyvän johtamisen teemoihin

Tarjotakseen lisätietoa hyvistä johtamisen teemoista RT:n turvallisuusryhmä päätti toteuttaa yksinkertaisen itsearviointityökalun. Tämä ei ole tsekkilista dokumenteista, vaan arviointi siitä, ovatko hyvän johtamisen teemat osa organisaation toimintaa. Tarkoituksena itsearvioinnissa on, että organisaatio tunnistaa johtamisen vahvuuksia. Simppeli työkalu aukeaa Microsoft Word -muodossa.

Lataa helppokäyttöinen työkalu johdon itsearviointiin tästä

Emme salli laiminlyöntejä työturvallisuudessa

Turvallinen työskentely rakennustyömaalla/tehtaassa edellyttää päätoteuttajalta ja sen työnjohdolta/työnantajalta järjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa työntekijöiden työturvallisuuteen ja työterveyteen vaikuttavissa asioissa.

Jokaisen työnantajan on otettava huomioon seikat, jotka liittyvät

  • työhön
  • työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön
  • työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin.

Lähtökohtana on yrityksessä tehty linjaus periaatteista. Niiden pohjalta yrityksen

  • on laadittava työmaakäyttöön/tehtaisiin ohjeisto siitä, miten laiminlyönteihin tulee puuttua
  • informoitava turvallisuusperiaatteista tilaajaa/rakennuttajaa
  • vietävä työmaata koskevat turvallisuusperiaatteet myös aliurakkasopimuksiin.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä