Tunne vaarat

Tapaturmia tapahtuu, ellei vaaroja tunnisteta ja riskejä arvioida riittävästi. Vaarat tunnistava riskinarviointi on työturvallisuuden ja kaiken toiminnan perusta. Riskinarvioinnin on oltava tehtynä ennen työn aloitusta.  Riskit ovat hallinnassa, kun ne on tunnistettu ja niiden merkitys arvoitu. Sekä suunniteltu ja toteutettu toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi.  

Yleisesti ottaen riskinarvioinnin eri vaiheita ovat suunnittelu, vaaran tunnistaminen, riskin suuruuden arviointi, toimenpiteet ja seuranta. Rakennushankkeessa riskinarviointia tekevät kaikki osapuolet hankesuunnittelusta luovutusvaiheeseen. Riskit arvioidaan kaikkien yhteistyönä, erityisesti myös työntekijät tulee osallistaa. Mukaan tarvitaan usein myös asiantuntijoita (esim. suunnittelijat). Kaikki perustuu ennakointiin, sillä tapaturmia ei voi enää jälkikäteen estää. Arvioinnit on aina dokumentoitava. 

Rakentamisessa riskinarviointia tehdään eri tasolla ja eri vaiheissa. Yksittäisen yrityksen kohdalla se tarkoittaa, että tunnistetaan omaan työhön liittyvät vaarat ja haitat. Rakennushankkeen kohdalla vaaroja tunnistetaan ja riskejä arvioidaan eri vaiheissa.  

Riskinarvioinnin määritelmät

  • Vaara on työssä esiintyvä tekijä, ominaisuus tai ilmiö, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman, onnettomuuden, ammattitaudin tai haitallista kuormitusta 
  • Riski on vaaratilanteen aiheuttamien vahinkojen vakavuuden ja todennäköisyyden yhdistelmä (kuinka vaarallista x kuinka usein).  
  • Riskinarviointi on laaja-alaista ja systemaattista vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä 
  • Riskien hallinta on järjestelmällistä työtä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja henkilöstön hyvinvoinnin turvaamiseksi
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä