Tapaturmatieto riskinarvioinnin välineenä

Tapaturmien torjunnalla on edelleen suuri merkitys rakentamisen turvallisuustyössä terveys- ja työhyvinvointiteemojen rinnalla. Jotta tapaturmia voidaan tehokkaasti torjua, on tiedettävä niiden mekanismit ja seuraukset. Rakennusteollisuus on systemaattisesti seurannut jäsenyritystensä tapatumien muutosta vuodesta 2009 alkaen. 

Rakentamisen tapaturmataajuus on laskenut tasaisesti viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi vuonna 2005 tapaturmien yleisyyttä kuvaava tapaturmataajuusluku oli koko alalla yli 80 ja vuonna 2022 vastaava luku oli noin 60. Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. 

RT:n jäsenyrityksillä tapaturmataajuus on selvästi alan keskimääräistä tasoa parempi,vuoden 2022 lopussa se oli noin 17 (poissaoloon johtaneet tapaturmat, LTI 1).  Parhaiden kärkiyritysten tapaturmataajuudet ovat vakiintuneet alle 10:een. 

Myönteinen kehitys on monen tekijän summa: 

  • Turvallisuutta johdetaan aiempaa tavoittellisemmin ja järjestelmällisemmin 
  • Suojavarusteet ovat kehittyneet ja niiden käyttö on lisääntynyt 
  • Myös ilmapiirissä on tapahtunut muutos: työturvallisuuden edistämiseen ja myös työntekijät antavat sille arvoa 
  • Alan turvallisuussääntely on kiristynyt 

Rakennusteollisuudessa käynnistettiin 2010 Nolla tapaturmaa 2020 -hanke, jonka tavoitteena oli karsia työtapaturmat minimiin. Vaikka hanke on jo päättynyt, työ kohti turvallisempaa ja terveellisempää rakennusalaa jatkuu. Jo nyt useat yritykset ja työmaat ovat osoittaneet käytännössä, että tapaturmaton toiminta on mahdollista. 

TTL:n tutkimus: Rakennusalan työturvallisuuden kehitys ( pdf)

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä