Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tekee uuden asunnon kauppaa koskevia linjauksia, jotka koskevat mm. asunnonostajan hyväksi asetettavia vakuuksia.

Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet

Asuntokauppalain edellyttämät vakuudet määräytyvät sen mukaan, missä vaiheessa asuntoja tarjotaan ostettavaksi. Tutustu Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia kuluttajille rakentamisvaiheen aikana tai sen jälkeen. Ohje sisältää tietoja mm. asuntokauppalain edellyttämistä vakuuksista sekä suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta eri tilanteissa.

 Ohje uudisasuntojen verkkomarkkinointiin

Suosituksessa käsitellään tietoja, joita uudisasuntojen markkinoinnissa tulee antaa asuntomarkkinointiasetuksessa edellytettyjen tietojen lisäksi. Taloyhtiölainaan, asuinkohteen maapohjan vuokrasuhteeseen ja erityisesti valinnaiseen vuokratonttiin liittyy taloudellisia riskejä, joita koskevat tiedot ovat keskeisiä asunnon ostoa harkitsevalle.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä