Tarjouksen tekeminen

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimus edellyttää tarjousten olevan hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia.

Tarjousten hankinta-asiakirjojen mukaisuus varmistaa osaltaan myös keskenään vertailukelpoiset tarjoukset ja tarjousvertailun tasapuolisuuden. Hankintayksikön tulee lähtökohtaisesti hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa hankinta-asiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Myöhästyneet tarjoukset on aina hylättävä.

Tarjouskilpailussa tarjouksen lähettäjä vastaa siitä, että hän lähettää tarjouksensa oikeaan aikaan, oikeaan osoitteeseen ja asianmukaisilla välineillä.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä