Tarjouspyyntö

Hankintayksiköllä on laaja harkintavalta, mitä se on hankkimassa ja millä ehdoin sekä mitä ominaisuuksia se painottaa valintaa tehdessään. EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta tarjouspyynnön sisältövaatimukset on hankintalaissa määritelty tarkemmin kuin kansallisissa hankinnoissa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä