Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankintayksikkö voi asettaa tarjoajille taloudellisia, teknisiä ja ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Soveltuvuuden osalta on myös huomioitava hankintalain määräykset poissuljentaperusteista. Tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan tarjoajan kyvystä toteuttaa hankinta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä