Lisä- ja muutostyöt

Uuden asunnon ostaja voi toisinaan valita joistain materiaali- ja värivaihtoehdoista, jotka kuuluvat kauppahintaan. Yleensä ostaja voi myös tilata huoneistoonsa erikseen lisä- ja muutostöitä. Niistä laskutetaan erikseen.

Ostaja voi tyypillisesti valita muutamista tapetti- ja kaakelivaihtoehdoista ja valita joidenkin keittiön kaappien ovivaihtoehtojen väliltä. Sen sijaan esimerkiksi parvekelasit ja takat on usein tilattava erikseen lisä- ja muutostöinä.

Käy läpi hyvissä ajoin ennen kauppaa

Lisä- ja muutostyömahdollisuudet käydään myyjän kanssa yleensä läpi jo hyvissä ajoin ennen kauppaa. Näin ostaja saa selville, millaiset muutokset ovat mahdollisia ja mihin mennessä niistä on sovittava.

Lisä- ja muutostöistä voidaan sopia jo kauppaa tehtäessä ja ne voidaan kirjata kauppakirjaan. Kaupan tekemisen jälkeen tilattavista töistä tehdään yleensä erillinen sopimus. Työt maksetaan sopimuksen mukaan työn valmistuttua.

Tarjoukset yleensä kiinteähintaisina

Lisä- ja muutostyöt sovitaan myyjän tai hänen valtuuttamansa urakoitsijan kanssa. Sopimukset ja niihin liittyvät tarjoukset ja vastaukset tulee aina tehdä kirjallisesti. Yleensä lisä- ja muutostyötarjoukset tehdään ostajille kiinteähintaisina.

Kuluttajansuojalain 8 luvun 25 §:n mukaan elinkeinonharjoittajalla ei ole velvollisuutta eritellä kiinteähintaisen palvelun hintarakennetta asiakkaalle. Kuluttajalle hinnat on ilmoitettava arvonlisäverollisina.

Rakentamisvaiheessa ostajan urakoitsija työmaalle vain eri sopimuksella

Ostaja ei saa ilman eri sopimusta tilata rakentamisvaiheessa työmaalle omaa urakoitsijaansa tai materiaaleja huoneistoonsa asennettavaksi. Kun huoneisto on valmistunut, omistusoikeus osakkeisiin siirtynyt ja yhtiön hallinto on luovutettu, ostaja voi tehdä huoneistoonsa muutoksia asunto-osakeyhtiölain muutostyöoikeutta koskevien säännösten mukaisesti.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä