Muuttotarkastus

Ostajalle on annettava kohtuullinen tilaisuus tarkastaa ostamansa asunto ennen kuin viimeinen 10 % kauppahinnasta erääntyy maksettavaksi. Myyjä ilmoittaa ostajille tämän muuttotarkastuksen järjestämisestä.

Tarkastuksen yhteydessä ostajille annetaan yleensä kaavake, johon hän kirjaa mahdolliset puutteet ja virheet, jos niitä on näkyvissä. Jos virheitä on, ne korjataan yleensä ennen muuttoa.

Asuntokauppalain mukaan myyjä saa kuitenkin siirtää pienten, asumista haittaamattomien virheiden korjaamisen vuositarkastuksen yhteyteen.

Muuttotarkastus dokumentoi tilanteen

Yksi muuttotarkastuksen tarkoitus on dokumentoida se, missä kunnossa asunto on helposti tarkastettavien pintojen osalta silloin, kun se on luovutettu ostajalle.

Virheistä voi yleensä ilmoittaa vielä vuositarkastuksessa. Tällöin muuttotarkastuksesta tehtyä dokumenttia verrataan vuositarkastuspöytäkirjaan. Siten voidaan arvioida, onko jokin helposti havaittava pintavika (parketin naarmu, pesualtaan hiushalkeama) tullut vuoden aikana ostajan oman käytön aikana. Siinä tapauksessa vika kuuluu ostajan omalle vastuulle.

Katso myös 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä