Hallinnon­luovutus­kokous

Kun rakennukset ovat valmiita ja ostajat muuttaneet sisään, järjestetään yhtiökokous. Kokousta kutsutaan yleensä hallinnonluovutuskokoukseksi. Siinä yhtiö siirtyy rakennusliikkeen hallinnosta osakkaiden hoitoon.

Rakentamisvaiheen aikana yhtiön hallintoa hoitaa rakennusaikainen hallitus. Se koostuu yleensä rakennusliikkeen toimihenkilöistä. Kun rakennukset ovat valmiita ja ostajat muuttaneet sisään, pidetään hallinnonluovutuskokous.

Kokous pidetään yleensä noin kolmen kuukauden kuluttua rakennusten valmistumisesta. Siihen mennessä valmistellaan kokousasiat, kootaan yhtiölle luovutettavat asiakirjat ja viimeistellään muut rakentamiseen liittyvät asiat ennen osakashallinnon alkamista.

Rakennustyön läpikäyntiä ja yhtiön huoltoasioita

Kokouksessa mm. annetaan tiedot rakennustyön teknisestä toteutumisesta, jolloin yleensä todetaan rakentaminen suoritetuksi suunnitelmien mukaan ja käydään läpi tärkeimmät osa-alueet.

Rakennustyön tarkkailija pitää puheenvuoron, mikäli hänet on valittu. Lisäksi voidaan käydä läpi esimerkiksi yhtiön huoltoasioita ja vastata ostajien rakentamista koskeviin kysymyksiin.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä