Aliurakoitsijan konkurssi

Tältä sivulta löydät asiakirjamalleja, jos aliurakoitsija on konkurssitilanteessa. Asiakirjamalleja käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että konkurssiasioissa on aina yksilöllisiä eroja. Sen vuoksi liiallinen pitäytyminen joissakin asiakirjamalleissa voi johtaa virheelliseen lopputulokseen. Asiakirjoja on pidettävä lähinnä esimerkkeinä, joiden soveltuvuus kuhunkin käytännön tilanteeseen tulisi asiantuntijan avustamana aina erikseen harkita.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä