Edunvalvonnan periaatteet

Rakennusteollisuus RT:ssä edistämme jäsenyritystemme kannattavuutta ja pitkäjänteistä liiketoimintaa elinkeino- ja työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan keinoilla. Parannamme rakennetun ympäristön toimivuutta ja laatua ottamalla huomioon yhteiskunnan tarpeet ja edistämällä kestävää rakentamista.

RT:n edunvalvonnan periaatteet tiiviisti

RT edunvalvonta- ja vaikuttajaorganisaationa

 • Toimimme edunvalvonta- ja vaikuttamistyössämme vastuullisesti ja yhteisten arvojen mukaisesti ja noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä.
 • Toimimme rakentavasti yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
 • Suhtaudumme avoimesti ja ennakkoluulottomasti yhteiskunnallisiin toimijoihin.
 • Suhtaudumme jäsenkuntaamme tasapuolisesti mm. siten, että RT:n kannanmuodostuksen valmisteluun vaikuttaa jäsenkunta laajasti edustettuna.
 • Työmme perustuu faktoihin ja vahvaan asiantuntijaosaamiseen.

Vastuullinen edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta

 • Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa tai kilpailulainsäädännön vastaisia toimia.
 • Työtehtävien hoitamisessa ja työnantajaa edustaessamme arvioimme oman esteellisyytemme ja tarvittaessa jääväämme itsemme.
 • Kieltäydymme tarjoamasta suoraa tai epäsuoraa taloudellista tai vastaava etua vaikuttamisen kohteelle edistääksemme tavoitteidemme toteutumista. Emme itse vastaanota suoraa tai epäsuoraa taloudellista tai vastaavaa etua oman vaikutusvaltamme käyttämiseksi.
 • Noudatamme sidosryhmätilaisuuksissa tavanomaisia ja kohtuullisia järjestelyjä.
 • Otamme huomioon ja kunnioitamme omassa työssämme sidosryhmien tunnettuja toimintatapoja ja menettelyohjeita, kuten esim. vuonna 2010 annettuja valtion virkamiesten toimintatapaohjeita.
 • Yksittäisten jäsenyritysten keskinäisissä eturistiriitatilanteissa tuomme osapuolille tiedoksi alan yleisesti hyväksytyt periaatteet.
 • Ylläpitääksemme tasapuolista suhtautumistamme koko jäsenyrityskuntaan työtehtäviimme ei kuulu toimia jäsenyritystemme hallituksissa.

Katso myös 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä