Rakennusalalle on tarjolla vihreä oksa

Vastuullisuus ja ympäristövastuu, ilmastotavoitteet ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Siinä pieni listaus isoista teemoista, jotka olivat pinnalla kaksi vuotta sitten, kun aloitin Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtajana. Nämä päämäärät ovat itsellenikin tärkeitä, ja niiden takana on ollut helppo seistä.

Monissa asioissa on menty eteenpäin enemmän kuin uskallettiin toivoa, niin rakennusalalla kuin laajemminkin. Suomi ja suurista toimijoista esimerkiksi EU ovat edenneet vauhdilla etenkin ilmastotoimissaan. EU on nostanut ilmastonmuutoksen pysäyttämisen päätöksentekonsa keskiöön. Vihreä siirtymä vie EU:ta kohti kestävää taloutta, jossa kasvihuonekaasujen nettopäästöt saadaan nollattua vuoteen 2050 mennessä. Kestävän kasvun ja vihreän kehityksen tavoitteet ohjaavatkin tulevaisuudessa yhä enemmän sitä, minkälaisiin kohteisiin EU-rahoitusta voi saada.

Keppi ja porkkanat ovat tarpeen, mutta vaikuttavin muutos lähtee useimmiten omasta halusta ja oivalluksesta. Rakennusalalla on nähty hienoja esimerkkejä sitoutumisesta ja määrätietoista toimista päästöjen vähentämiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi. Ilman teollisuutta elintärkeät tavoitteet jäisivätkin vain tavoitteiden tasolle. Mittaluokasta kertoo se, että rakennetun ympäristön osuus maamme kokonaispäästöistä on noin kolmannes.
Kiinteistö- ja rakentamisalan omien vähähiilisyyden tiekarttojen laatiminen on ollut suuri yhteinen ponnistus. Tiekartat osoittavat, kuinka rakennetussa ympäristössä ja rakentamisessa voidaan saavuttaa tarvittavat päästövähennystavoitteet. Ylivoimaisesti vaikuttavimpia keinoja pienentää rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen ja vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen.

Kunnilla, valtiolla ja muilla julkisilla hankkijoilla on merkittävä rooli päästöjen pienentämisessä. Ne ovat nyt entistä tiiviimmin mukana myös ROTI 2021 -hankkeessa. Keväällä julkaistava raportti on asiantuntijoiden kattava arvio rakennetun omaisuuden tilasta. Myös päästökeskustelun näkökulmasta on kiinnostavaa nähdä, millä tolalla rakennetun ympäristön nykytila on.

Rakennusalaan kohdistuvat odotukset voivat toisinaan tuntua ylimitoitetuilta. Alan kannalta tilanne kannattaa nähdä kuitenkin ennen kaikkea mahdollisuutena. Korjausrakentamisen markkinasta löytyy paljon suurempi potentiaali kuin ehkä olemme osanneet ajatellakaan. Kiinteistöjen uudistamisen ja energiatehokkuuden kasvattamisen ympärillä on huomattava tarve tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle. Euroopan komissiokin on linjannut, että rakennusten perusparannusten määrä on vähintään kaksinkertaistettava seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Parin viime vuoden aikana rakennusala on ottanut aimoharppauksia eteenpäin usealla osa-alueella. Onnistumisia on tullut myös RT:n liittoyhteisön kehittämisessä. Uuden strategian ja toimintamalliuudistuksen läpivienti on vaatinut jokaiselta ponnisteluja, mutta työ on alkanut tuottaa tulosta: yhteistyö ja yhtenäisyys ovat lisääntyneet entisestään. RT:llä on nyt entistä leveämmät hartiat koko alan eteenpäin viemiseksi, mistä vähähiilisyyden tiekartta, hiilijalanjäljen arviointimenetelmän kehittäminen ja rakentamisen kiertotalouden edistäminen ovat näkyviä esimerkkejä.

Olli Nikula
hallituksen puheenjohtaja, Rakennusteollisuus RT
toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy

Kirjoitus on julkaistu alunperin Rakennuslehdessä 11.12.2020.

Kommentit

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä