EU-vaalit 2024

Odotamme EU:lta investointeja turvallisuuteen ja vihreän siirtymän nopeuttamiseen. EU:n kilpailukyvyn varmistamiseksi investointien sisämarkkinat pitää saada toimiviksi ja lupakäytännöt sujuviksi.

EU-alueelle tarvitaan avoimet ja toimivat sisämarkkinat sekä tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille.

Rakennetun ympäristön toimivuus on noussut nopeasti yhdeksi Euroopan menestyksen avaintekijöistä. Sekä vihreää siirtymää edistävät investoinnit että ihmisten ja tavaran tehokas liikkuminen ja palveluiden saavutettavuus edellyttävät rakentamista.

Suomen asema 1 300 kilometrin Venäjän rajan vartijana korostaa rakentamisen tärkeyttä etenkin meillä. On koko Euroopan kannalta tärkeää, että rajaturvallisuutemme säilyy hyvänä ja alueen yritykset kilpailukykyisinä.

Kestävän Euroopan rakentamiseksi tarvitsemme

  • Merkittävää loikkaa energiatehokkuudessa
  • Rahoitusta kestäviin investointeihin
  • Toimivaa sääntelyä

Muualla verkossa

Eurooppalaisen rakennusteollisuuden teemat EU-vaaleihin 2024

Miten rakennamme resilientin ja kestävän Euroopan yhdessä? Eurooppalaisten rakennusurakoitsijoiden kattojärjestö FIEC, johon myös RT kuuluu, on koonnut 10 keskeistä vaaliviestiä yhteiseksi manifestiksi. Tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja innovaatioita, eurooppalaista kilpailukykyä, investointeja teknologiaan ja työvoimaan sekä työterveyttä ja -turvallisuutta.

Tutustu FIECin vaaliviesteihin 

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä