Eurooppa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin 

Suomella on yli 1 300 kilometrin mitalta perusteltua syytä pitää EU:ssa ääntä siitä, mistä aineksista Euroopan turvallisuus rakentuu. Kokonaisturvallisuus ei ole vain panssareita ja puolustuskykyä. Se on ennen kaikkea hyvää ja sujuvaa arkea ja yrittämistä, joiden perusta luodaan toimivassa rakennetussa ympäristössä. 

Kuva: Kreate

Suomella on yhteistä rajaa Venäjän kanssa 1 344 kilometriä. Edellytyksemme pitää yllä rajan turvallisuutta ovat hyvät, mutta vahvan puolustuksen lisäksi siihen tarvitaan vahvaa ja toimivaa yhteiskuntaa.  

On koko Euroopan etu, että myös EU:n pitkän itärajan läheisyydessä kodeissa ja yrityksissä valot palavat, huolto pelaa ja toiminta- ja kilpailukyky säilyy. Siihen tarvitaan rakentamista. Tarvitaan investointeja vihreään siirtymään, teollisuuden ja yhteiskunnan uudistumiseen sekä liikenneyhteyksien kehittämiseen niin, että Suomi tulisi logistisesti osaksi länttä.   

Suomen pelimerkeillä investointikilpailussa menestyminen ei ole itsestäänselvyys. Kuntoon pitäisi saada koko ketju: ennakoitava toimintaympäristö, sujuvat lupakäytännöt ja toimiva infrastruktuuri väylistä aina energia- ja vesihuoltoon asti. Tarvitaan myös edullista uusiutuvaa energiaa.  

Tämäkään kaikki ei riitä, jos investoinnit alkavat seurata Euroopan suurten valtioiden  satojen miljardien valtiontukia, jotka päätettiin sallia väliaikaisesti koronakriisissä. Valtiontukikilpailun sijaan EU:lle tulisi rakentaa yhteinen rahoitusohjelma, jolla vastataan sekä kilpailuun investoinneista että turvataan yritysten ja hankkeiden tasapuoliset kilpailumahdollisuudet sisämarkkinoilla. 

Suomen pitää nousta reunalta keskelle

Usein sanotaan, että Eurooppa on ollut läpi historiansa alueen yhteisten haasteiden muokkaama projekti. Myös EU pyrkii muovautumaan ratkaisuksi maanosan kulloisiinkin kriiseihin.  

Nyt ratkaistavana on valtava kilpailukykyhaaste. Meidän pitää nopeasti löytää yhteiset vastaukset turvallisuutta, geopoliittista kilpailua sekä ilmastonmuutosta ja luontokatoa koskeviin kysymyksiin. 

Suomen pitää nousta näissä ajankohtaisissa keskusteluissa reunalta keskelle. Osaamisemme ja kokemuksemme on koko Euroopalle arvokasta kriisejä ratkottaessa. Euroopan koilliskolkan vahvuus ja menestys on aiempaa selvemmin koko maanosan vahvuutta ja menestystä. 

Aiemmin Euroopan ja EU:n historiassa on usein käynyt niin, että muut toimivat ensin, ja me Suomessa vain reagoimme lopputulokseen. Nyt jos koskaan tähän tarvitaan muutos. Jos emme esimerkiksi määrätietoisesti kehitä omaa vetyklusteriamme, Ruotsi kyllä tekee sen omalta osaltaan. EK:n vihreiden investointien dataikkunassa on noin 260 miljardin euron edestä puhtaan siirtymän investointiaihioita Suomeen. Ne eivät toteudu ihmettelemällä.   

Tämän hetken kriisien ratkaisemiseksi Eurooppa tarvitsee ison energiatehokkuusloikan ja rahoitusta kestäviin investointeihin. On aika investoida turvallisuuteen ja kilpailukykyyn.  

EU-vaalit 6.–9. kesäkuuta ovat Suomelle tärkeät. Muista äänestää! 

Poimintoja RT:n EU-vaalitavoitteista

Loikka energiatehokkuudessa

 • EU:n rahoitusohjelmissa pitää tunnistaa rakennetun ympäristön rooli osana uudistuvaa ja
  älykästä energiaratkaisua. Esimerkiksi energiatehokkuus paranee tehokkaasti
  korjausrakentamista lisäämällä.
 • Eurooppa tarvitsee investointeja kestävään energiantuotantoon ja kiertotalouden
  markkinaehtoista vauhdittamista. Varmistetaan toimivat sisämarkkinatja pidetään kiinni
  teknologia- ja materiaalineutraliteetista!
 • Varmistetaan tehokkaat lupamenettelyt sekä kilpailukykyisten raaka-aineiden, puhtaan
  energian ja osaavan työvoiman saatavuus.

Rahoitusta kestäviin investointeihin

 • Euroopan kriisinkestävyys ja alueiden menestys edellyttävät investointeja väyliin ja
  energiahuoltoon. EU:n infrainvestoinneissa tulee siirtyä kohti yhteiskuntien toiminta- ja
  huoltovarmuutta korostavia kriteerejä.
 • Painotetaan Verkkojen Eurooppa -rahoituksessa sotilaallista liikkuvuutta. Otetaan myös
  maantieliikenne EU-rahoituksen piiriin harvaan asuttujen alueiden saavutettavuuden
  varmistamiseksi.
 • Ilmastonmuutoksen kaltaisten kriisien torjumiseksi EU:n rahoitusohjelmien on oltava
  tehokkaita ja toimittava myös rakentamisen kaltaisilla kotimarkkinavetoisilla aloilla.

Tutustu tarkemmin

Timo Vikström

Kirjoita kommentti

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä