Toivo elää korjausrakentamisessa

Kustannusnousun ja uudisrakentamisen hidastuminen saattavat vauhdittaa korjausrakentamista myös Satakunnan alueella. Rakennusten ikääntymiseen ja vihreään siirtymän tavoitteisiin nähden korjaamisen kasvu on kuitenkin liian hidasta.

Talonrakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakennusteollisuus RT ry:n pääekonomisti Jouni Vihmon laatiman suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen suhdannetilanne heikkenee koko Lounais-Suomen alueella. Yleisimmäksi kasvun esteeksi on noussut riittämätön kysyntä. Uudisrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat laskussa kaikilla talonrakentamisen sektoreilla.

Satakunnan alueen rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille suunnatun kyselyn vastauksien mukaan tuleva puolivuotisjakso näyttäisi kuitenkin noudattavan edellisen kaavaa: suurta pudotusta ei ennusteta millekään osa-alueelle, mutta ei myöskään merkittävää kasvua. Kokonaisuutena suhdannetilanteelle annettiin arvosanaksi tyydyttävä.

Ratkaisuja matalalentoon ja valmistautumista tulevaan

”Nyt olisi oiva aika rakentaa ARA-tuettua asumista erityisryhmille ja ikääntyville, lyhentää rakennusten korjausvelkaa ja tehdä päästövähennyksien edellyttämää energiatehokkuutta parantavaa korjausrakentamista” Talonrakennusteollisuus ry:n Satakunnan alueen aluepäällikkö Katja Suovo toteaa.

”Vapaarahoitteisen rakentamisen määrän laskiessa on tarjolla osaavia resursseja monenlaiseen julkiseen uudisrakentamiseen. Lisäksi korjausrakentamisen määrää tulisi kasvattaa reippaasti. Rakennetun ympäristön suurin päästövähennyspotentiaali on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisessa ja vihreä siirtymä edellyttääkin korjausrakentamisen määrän tuplaamista”, Suovo jatkaa.

Laskusuhdanteen aikana tulee myös varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa. Talonrakennusteollisuus tekee tiivistä yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun sekä alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. ”Haluamme tällä yhteistyöllä luoda opiskelijoille uskoa tulevaan. Ilman osaavaa työvoimaa on Satakunnan ja Suomen rakentaminen sekä ilmastotavoitteiden saavuttaminen mahdotonta”, päättää Suovo.

Satakunnan suhdannekatsauksen materiaalit

Katja Suovo  aluepäällikkö

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä