Rakennusteollisuus RT odottaa EU:lta investointeja turvallisuuteen ja kilpailukykyyn

Rakennusteollisuus RT haluaa vauhdittaa EU:ssa vihreää siirtymää ja sitä tukevia investointeja sekä tehostaa rahoitusohjelmien käyttöä. EU-alueelle tarvitaan myös avoimet ja toimivat sisämarkkinat sekä tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille yrityksille, RT muistuttaa tänään julkaistuissa EU-vaalitavoitteissaan.

Rakennetun ympäristön toimivuus on noussut nopeasti yhdeksi Euroopan menestyksen avaintekijöistä. Sekä vihreää siirtymää edistävät investoinnit että ihmisten ja tavaran tehokas liikkuminen ja palveluiden saavutettavuus edellyttävät rakentamista. Myös rakennussektorille on keskeistä, että yritykset voivat kilpailla sisämarkkinoilla tasapuolisesti.

”Suomen asema EU:ssa 1 300 kilometrin Venäjän rajan vartijana korostaa rakentamisen tärkeyttä erityisesti meillä. On koko Euroopan kannalta tärkeää, että rajaturvallisuutemme säilyy hyvänä ja alueen yritykset kilpailukykyisinä”, sanoo Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Komission tulevat rahoitusohjelmat on RT:n mukaan rakennettava niin, että ne vauhdittavat etenkin loikkaa fossiilittomaan tulevaisuuteen Euroopassa ja Suomessa sekä huomioivat rakennetun ympäristön roolin osana ratkaisua.

”Tarvitsemme energiatehokkuutta parantavaa korjausrakentamista, kiertotalouden markkinaehtoista vauhdittamista ja lisää investointeja kestävään energiatuotantoon. Rakennusalalle ratkaisevia ovat myös tehokkaat lupamenettelyt sekä raaka-aineiden, fossiilivapaan energian ja osaavan työvoiman saatavuus”, Randell avaa RT:n EU-vaalitavoitteita.

Suomen liittäminen länteen edellyttää painopisteen muutosta EU:n liikennerahoituksessa

Keskeinen tavoite EU:n rahoitusohjelmissa tulee RT:n mukaan olla Euroopan turvallisuuden ja sisämarkkinoiden logististen yhteyksien vahvistaminen etenkin unionin ulkoraja-alueilla. Suomi on liitettävä liikenteellisesti länteen, ja sen eri osien välinen saavutettavuus on saatava uudelle tasolle.

”Sijaintimme vaikuttaa kilpailukykyymme ja huoltovarmuuteemme. Liikenteen EU-rahoituksessa on huomioitava Suomen pitkät etäisyydet ja sijainti EU:n Venäjän vastaisella ulkorajalla. Silloin keskiöön nousevat logistiset yhteytemme länteen ja etelään. EU:n liikennerahan jaossa on mentävä kohti yhteiskuntien toiminta- ja huoltovarmuutta korostavia kriteerejä”, Randell toteaa.

”Tulevassa Verkkojen Eurooppa -rahoituksessa on painotettava sotilaallisen liikkuvuuden rahoitusosuutta ja huolehdittava myös harvaan asuttujen alueiden saavutettavuudesta. Se tarkoittaa, että maantieliikennekin palautetaan rahoituksen piiriin.”

Rakennusteollisuus RT toteaa EU-vaalitavoitteissaan rakennusalan olevan myös valmiina tukemaan Ukrainan jälleenrakentamista Venäjän aloittaman laittoman sodan jäljiltä. RT odottaa EU:lta selkeitä pelisääntöjä siitä, miten jälleenrakentamisessa edetään.

Lisätietoja

Aleksi Randell, toimitusjohtaja, puhelin, +358 400 500 822
Lauri Pakkanen, yhteiskuntasuhdepäällikkö, +358 50 522 7797

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä