EPSI Ratingin tutkimus Uudisasuntorakentaminen 2017: Asunnonostajat ovat tyytyväisiä rakennusyhtiöihin

EPSI Ratingin Rakennusteollisuus RT ry:n suurimmille jäsenyrityksille tekemä Uudisasuntorakentaminen-tutkimus selvitti asunnonostajien tyytyväisyyttä rakennusliikkeisiin. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluna touko-kesäkuussa 2017. Siihen osallistui 470 uudisasunnon ostajaa, joille valmis asunto oli luovutettu 2016. Tulokset on tuotettu indeksillä 0-100, jossa 75 on erittäin hyvä taso.

”Asuntorakentamisen laatu on herättänyt viime vuosina paljon keskustelua. Rakennusteollisuus RT ry:n kahdeksan suurinta talonrakentamisen jäsenyritystä päätti yhteistyössä tutkituttaa puolueettomalla taholla asunnonostajien tyytyväisyyden uudisasuntorakentamiseen.  Näin asunnonostajat saavat luotettavaa tietoa elämänsä ehkä tärkeimmän ostopäätöksen tueksi. Tutkimuksessa olivat mukana Suomen suurimmat asuntorakentajat”, sanoo johtaja Jukka Pekkanen Rakennusteollisuus ry:stä.

Länsi-Suomessa tyytyväisimmät asiakkaat

Tutkimuksen mukaan uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on korkea, 75,7 indeksipistettä, vaikka erot eri rakennusyhtiöiden välillä ovat suuria. ”Suurten rakennusyhtiöiden asiakastyytyväisyys on erittäin hyvä. Se sijoittuu kaikkien tutkimiemme Suomen toimialojen vertailussa kärkeen heti vakuutusalan ja sähkön vähittäismyynnin jälkeen. Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on siis parempi kuin esimerkiksi pankkien tai matkaviestintäyhtiöiden”, kertoo EPSI Ratingin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen.

Kaikkein tyytyväisimpiä asunnonostajat ovat Länsi-Suomessa. Muualla Suomessa asiakkaat ovat hieman tyytymättömämpiä, mutta erot muiden alueiden välillä ovat pieniä. Sijoituskäyttöön uudisasunnon ostaneet kuluttajat ovat tyytyväisempiä kuin omaan käyttöön asunnon ostaneet. Vastaajista neljännes oli sijoitusasunnon ostajia.

Aikataulussa pysyminen ja ammattimaisesti hoidetut muutostyöt saivat asiakkailta eniten kiitosta

Tutkittujen rakennusyhtiöiden imago on erittäin hyvä (78,1). Uudisasuntorakentajien asiakkaana olo koettiin helpoksi ja rakentajien koettiin pitävän hyvää huolta asiakkaistaan. Asuntorakentajia pidettiin luotettavina (78,9), vaikka yhteiskuntavastuullisuus jäikin hieman muutoin korkeasta tasosta (74,0).

Asiakkaiden odotukset uudisasuntorakentamista kohtaan ovat korkealla (80,3), vaikkakin odotusten merkitys asiakastyytyväisyyteen on kuitenkin vähäinen.

Asiakkaat pitävät uudisasuntorakentamisen tuotelaatua erittäin hyvänä (79,6). Aikataulussa pysyminen sai asiakkailta eniten kiitosta. Toisena olivat asunnon pohjaratkaisun sopivuus sekä asunnon varustetaso. Heikoimmat arvosanat tulivat asunnon virheettömyydestä.

”Uudisasuntorakentamisen valitusten määrä on suhteellisen korkea verrattuna muihin Suomen tutkittuihin toimialoihin. Keskimäärin 30 prosentilla uudisasuntorakentamisen asiakkaista oli aihetta valittaa. Tämä luku on Suomessa muilla tutkituilla toimialoilla keskimäärin 16 prosenttia”, sanoo Tarja Ilvonen.

Uusien asuntojen hintakehitystä kauhistellaan yleisesti, mutta tutkimuksen mukaan asunnon ostajat eivät ole samaa mieltä. Ostajat eivät pidä uusia asuntoja liian kalliina, sillä rahalle saatu vastine kokonaisuudessaan on hyvä. Lisä- ja muutostöitä teetti 74 prosenttia asunnonostajista, ja rakennusyhtiöiden katsottiin löytäneen ratkaisut ja toteuttaneen ne erinomaisesti. Noin puolet on valmiita suosittelemaan rakennusyhtiön asuntoja ystävilleen ja sukulaisilleen.

Puolet ostajista otti itse yhteyttä rakennusliikkeeseen. Rakennusliikkeen puolelta yhteydenotoista tuli vain joka kolmas. 11 prosenttia ostajista olisi toivonut rakennusyhtiöltä tiiviimpää yhteydenpitoa rakennustyön aikana ja 21 prosenttia muuton jälkeen.

Uudisrakentaminen 2017 -tutkimuksen yhteenveto 

EPSI Ratingin Rakennusteollisuusliiton jäsenyrityksille tekemä tutkimus uudisrakentamisesta selvittää yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen kohderyhmä koostuu suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja asunto on luovutettu vuoden 2016 aikana. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna asunnonostajille touko-kesäkuussa 2017, ja siihen osallistui 470 asunnonostajaa. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 – 100, jossa 75 on erittäin hyvä, 60–75 tyytyväinen ja 0-60 tyytymätön.  

Lisätietoa:

Tarja Ilvonen, toimitusjohtaja EPSI Rating Finland, +358 50 569 1921, tarja.ilvonen@epsi-finland.org

Johan Parmler, Chief Analyst EPSI Rating Group, +46 73 151 75 98, johan.parmler@epsi-rating.com

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö yritysten asiakas- ja työtyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. EPSI Rating tuottaa ja julkaisee puolueetonta tutkimus- ja mittaustietoa toimialojen ei-taloudellisista indikaattoreista. Lisäksi yhtiö tekee yrityskohtaisia tutkimuksia ja tukee johtoa päätöksenteossa. Eri toimialojen, kuten kuntien, terveydenhoidon, energian, pankki- ja vakuutusalan, matkailun, kuljetuksen sekä telealan tutkimustulokset julkistetaan säännöllisesti, ja tiedot ovat vapaasti käytettävissä. Niiden avulla sekä kuluttajat että yritykset voivat vertailla eri toimijoita. EPSI Rating toimii Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Keski-Euroopassa ja UK:ssa.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä