Ympäristöministeriö on käärinyt hihat ASO-asuntojen korvaamiseksi ja Ara-tuotannon kehittämiseksi

Ympäristönimisteriö on aloittanut suurimpien kaupunkien kanssa selvityksen vuokra- ja omistusasumisen välimallin tarpeesta ja mahdollisesta uudesta mallista ASO-tuotannon tilalle. Lisäksi toukokuun alussa aloitti työnsä ympäristöministeriön perustama työryhmä, jonka tehtävänä on laatia ehdotukset valtion tukeman asuntotuotannon uudistamiseksi.

Huhtikuussa ympäristöministeriö käynnisti selvityksen mahdollisesta ASO-asuntotuotannon korvaavasta vuokra- ja omistusasumisen välimallista yhteistyössä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Kuopion ja Lahden kanssa.

Selvityksen tavoitteena on arvioida tarvetta vuokra-asumisen ja omistusasumisen välimallille ja esittää mahdollista uutta mallia. Taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelma, jonka mukaan uusille asumisoikeusasunnoille ei enää jatkossa myönnetä tukea.

Mallia laadittaessa tulee arvioida mahdollinen julkisen tuen tarve ottaen huomioon julkisen talouden tilanne ja EU:n valtiontuki- ja kilpailulainsäädäntöön liittyvät näkökohdat. Selvityshenkilöiden tulee työn aikana kuulla riittävällä laajuudella yhdeksän suurimman kaupungin asiantuntijoita sekä muita tarpeellisia toimijoita. Selvityksen on määrä valmistua elokuun lopussa.

Selvityshenkilöinä toimivat tekniikan tohtori Matti Kuronen ja johtaja, pääekonomisti Juhana Brotherus. Selvittäjien työn tueksi on asetettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on seurata ja ohjata selvityksen toteuttamista sekä tukea asiantuntemuksellaan selvityshenkilöitä eri näkökohtien huomioon ottamisessa ja yhteensovittamisessa. 

Työryhmä perustettu kehittämään valtion tukemaa asuntotuotantoa

Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän laatimaan ehdotukset valtion tukeman asuntotuotannon ja sitä koskevan hallinnoinnin uudistamiseksi. Työ sisältää mahdolliset ehdotukset käynnistettävistä lainsäädäntö- ja muista muutoksista. Työssä tarkastellaan myös tuetun asuntotuotannon rahoitusta ja siihen liittyviä riskejä pidemmällä aikavälillä.

Nyt perustettu uusi työryhmä työstää eteenpäin hallitusohjelman pohjalta maaliskuussa työnsä päätökseen saaneen selvitysryhmän ehdotuksia ja muita tunnistettavia kehitystarpeita. Hallitusohjelma sisältää useita linjauksia valtion tukeman asuntotuotannon kehittämiseen liittyen. Näitä tarkasteltiin ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkäsen asettamassa tuetun selvitysryhmässä, joka teki lukuisia kehittämisehdotuksia, muun muassa muutoksia nykyiseen 40 vuoden korkotukimalliin ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen, Aran toimintaan.

Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriöstä valtiosihteeri Mika Nykänen ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Teppo Lehtinen. Työryhmän toimikausi on 1.5.-31.12.2024.

Lue lisää

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä