Lausunnot korkeakoulujen ja yliopistojen uudistetuista rahoitusmalleista

Rakennusteollisuus RT on antanut lausunnot sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien uudistamisesta.

Rahoitusmallit koskevat valtion vuosittaisia määrärahojen jakautumista korkeakoulujen välillä.

Tärkeimpinä muutoksina ovat:

  • Ensikertalaisuus, joka parantaa koulutuksen kohdentumista yhä useammalle opiskelijalle.
  • Opintojen läpäisyn parantamisen korostaminen.
  • Ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen kannustetaan entistä enemmän, esimerkiksi rahoitusmalli palkitsee nykyistä enemmän yrityksiltä saatavasta rahoituksesta.

Lisätietoja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä