INFRA ry:n lausunto maantieverkon nopeusrajoitusohjeen päivittämisen kriteerien vaikutuksista

Nopeusrajoitusten alentaminen toimenpiteenä ei saisi korvata rakenteellisia ratkaisuja vaan se pitäisi nähdä yhtenä askeleena kohti pääteiden rakenteellisen tason nostoa.

VÄYLÄ/4030/07.02.03/2024
Lausunto 14.6.2024

 1. Millaisia vaikutuksia arvioitte suunnitelluilla maanteiden nopeusrajoitusten muutoksilla olevan
  toimintaanne (aikataulut, matka-ajat, koettu turvallisuus ja saavutettavuus, kävelyn ja pyöräliikenteen
  turvallisuus jne.)?

  Ajatus Ruotsin mallista eli ajosuuntien erottaminen toisistaan rakenteellisesti teillä, joiden
  nopeusrajoitus on vähintään 100 km/h , on kannatettava ja Suomen tulisi pyrkiä kohti tätä
  tavoitetta. Liikenneturvallisuuden parantumisen lisäksi liikkuminen tehostuisi ja yhteiskuntana
  saisimme merkittäviä säästöjä. Nopeusrajoitusten alentaminen toimenpiteenä ei saisi korvata
  rakenteellisia ratkaisuja vaan se pitäisi nähdä yhtenä askeleena kohti pääteiden rakenteellisen tason
  nostoa. Ajosuuntien erottamisen lisäksi kaikkien tielläliikkujien turvallisuutta ja liikkumisen
  sujuvuutta lisäisi myös pientareiden riittävä leveys ja päällystäminen.
  Kategorisen nopeuden alentamisen sijaan pitäisi tehdä suunnitelma nyt esille nousseiden
  merkittävimpien päätiekohteiden korjaamisesta vastaamaan niiden nykyisen nopeusrajoituksen
  tasoa.
 2. Mitä mieltä olette liikenneturvallisuuden parantamisesta nopeusrajoituksia muuttamalla? Millaisia
  muita keinoja ehdottaisitte ajatellen myös rajallisia rahallisia resursseja väyläverkon kehittämiseen?

  Liikenneturvallisuuden parantaminen joissakin kohteissa nopeusrajoitusta alentamalla on
  perusteltua. Kategorinen rajoituksen alentaminen tiettyyn liikennemäärään ja tien leveyteen
  sidottuna ei ole toimiva ratkaisu, joka voitaisiin ottaa käyttöön koko Suomessa. Erityisesti Lapissa
  tämä voi aiheuttaa ongelmia ja johtaa tahattomiinkin ylinopeuksiin. Kokonaisliikennemäärän lisäksi
  olisi arviointia tehtäessä hyvä ottaa huomioon myös tieosuuksien raskaan liikenteen määrä.
 3. Miten maanteiden nopeusrajoitukset tukevat valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman
  asettamia tavoitteita ja alueenne liikennejärjestelmän kehittämisen suunnitelmia?

  Suunnitelluilla toimenpiteillä on vaikutusta Liikenne 12 -suunnitelman tavoitteista erityisesti
  alueiden saavutettavuus ja tehokkuus tavoitteisiin. Tehokkuustavoitteen osalta on kirjattu, että
  nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja puutteiden korjaamiseksi
  toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia toimenpiteitä. Nopeusrajoitusjärjestelmän
  muuttaminen ei ehkä kuitenkaan ole tällainen vaan nyt tarvittaisiin rakenteellisia ratkaisuja
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä