Hallituksen esitys rakentamislain korjaussarjasta valmis

Hallitus on antanut esityksen rakentamislain korjaussarjasta. Esitys on tällä hetkellä EU-notifikaatiossa syyskuun alkuun saakka, jonka jälkeen lakiesitys etenee eduskunnan käsittelyyn. Laki tulee pääosin voimaan 1.1.2025. Rakennusteollisuus RT pitää lakiesityksen korjauksia pääosin hyvinä.

Tärkeimpiä muutoksia on, että epäselvä pykälä päävastuullisen toteuttajan vastuusta kumotaan laista. Se olisi kääntynyt itseään vastaan ja johtanut muun muassa vastuun hämärtymiseen ja sopimusriitoihin. Ilmastoselvitys toimitetaan hankkeen aikana ainoastaan loppukatselmuksen yhteydessä, ja sen laatimisvelvoite on poistettu pientaloilta ja korjausrakentamisesta.

Rakentamislupahakemukseen liitettäviä tietovaatimuksia on helpotettu. Lisäksi lakiin lisätään rakentamisluvan käsittelyaikatakuu (voimaan 1.1.2026). Myös valitusoikeuksia kavennetaan ja palataan osin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen menettelyyn.

Rakentamislakiin oli tarkoitus lisätä myös lyhytvuokrausta koskeva pykälä, jossa säädettäisiin asumisen ja majoittumisen määritelmistä. Laki ei tällä hetkellä tunnista asuintaloissa nopeasti yleistynyttä lyhytvuokrausta. Äskettäin lausunnolla ollut lyhytvuokrausta koskeva pykälä sai ristiriitaisen vastaanoton: lausuntopalautteessa lyhytvuokraukselle toivottiin sekä sallivampaa että rajoittavampaa säätelyä. Rakentamislain lyhytvuokrausta koskeva pykälä ei siis sisälly esitykseen, mutta valmistelua on tarkoitus jatkaa. Lyhytvuokrauksen sääntelyn selkeyttäminen sisältyy myös hallitusohjelmaan.

Rakentamislain muutosesitykset perustuvat PM Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan lain hallinnollinen taakka kevenee, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu selkeytyy.

RT on laatinut diaesityksen, jossa kuvataan rakentamislain korjaussarjan pääasiallinen sisältö. RT tulee järjestämään syksyllä 2024 ja keväällä jäsenilleen webinaareja ja koulutuksia, jossa lain sisältöä tullaan käymään tarkemmin läpi.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä