Lausunto Väylävirastolle luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031

Investointiohjelma ei INFRAn näkemyksen mukaan kokonaisuutena kykene vastaamaan niihin tavoitteisiin, jotka Liikenne 12 -ohjelmassa on määritelty (saavutettavuus, kestävyys, tehokkuus). Tämä johtuu investointiohjelmaan liittyvistä reunaehdoista, joista keskeisin on käytettävissä oleva määrärahataso.

Asia: VÄYLÄ/150/04.00/2023
Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2024-2031, luonnos

INFRAn lausunto >

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä