Louhinnan sytytysjärjestelmien muovijäte

Vesistötäyttöihin käytetystä louheesta muoviroskaa on päässyt vesistöihin, koska louhinnassa yleisesti käytettyjen impulssisytytysjärjestelmien johtimet ja kytkinkappaleet kelluvat vedessä. Nykyisin useisiin ympäristölupiin on kirjattu, että meritäytöissä on käytettävä puhdasta louhetta tai että ei saa olla johtimia louheen seassa, mutta jälkimmäistä ei ole mahdollista toteuttaa millään menetelmällä.

Helsingin kaupungin toimeksiannosta v. 2018 Rambollin toteuttamassa selvityksessä ”Louhinnan sytytysjärjestelmien muovijäte” on käyty läpi keinoja kerätä muoviroskaa louheen seasta. Selvityksessä todettiin, että louhinnasta syntyneen ja louheen sekaan joutuneen muovin kerääminen on haastavaa eikä selvästi muista menetelmistä edukseen erottuvaa menetelmää ole löydetty.

Muovin keräämisen menetelmistä parhaiten soveltuu muovia sisältävän louheen täyttäminen puhtaan pengerryksen sisäpuolelle.  Elektronisten sytytysjärjestelmien käytöllä on todettu olevan positiivisia vaikutuksia mm. tuotannon tehokkuuteen, ja koska niiden muoviosat eivät kellu, ei muovi pääse louhetäytöistä leviämään vesistöihin. Elektronisten sytytysjärjestelmien käytön lisääminen vaatii kilpailutuksiin vaatimuksen menetelmän käytöstä. 

Katso webinaarin tallenne

RT järjesti syyskuussa 2022 webinaarin liittyen meren muoviroskaan ja louhintatöihin. Webinaarin juontajana toimi RT:n elinkeinopoliittinen johtaja Juha Laurila, ja webinaarissa kuultiin myös WWF Suomen tervehdys. Tilaajan puheenvuorossa käytiin läpi etenkin sitä, mitä louheen mukana vesistöihin joutuville panoslangoille voidaan tehdä.

Merten muoviroska Suomenlinnan hoitokunta
Merten muoviroska – louhintatyöt

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä