Työturvallisuusasiat kuntoon jo koulun penkillä

Oulun ammattikorkeakoulun rakennusmestari- ja insinööriopiskelijat suorittavat työturvallisuuskortin heti ensimmäisenä opiskeluvuonnaan. Oulun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan opettajat hyödyntävät opetuksessa RT:n työturvallisuuden opetusaineistoa.

Oulun ammattikorkeakoulun lehtori Juha Pennasen mukaan työturvallisuuden merkitys ymmärretään jo kohtalaisen hyvin.

”On myös olemassa hyvinkin tarkka lainsäädäntö siitä, miten turvallisuusasiat pitää erilaisilla työmailla hoitaa”, Pennanen sanoo.

OAMK:sta valmistuu rakennusmestareita (AMK) ja insinöörejä (AMK), ja viime syksynä opintonsa aloitti 180 uutta insinööriopiskelijaa, ja keväällä aloittaa noin 60 rakennusmestariopiskelijaa.

Pennanen käyttää opetuksessaan RT:n työturvallisuuden opetusaineistoa. Se on 21 aihealueeseen jaettu, arviolta 25 opetustunnin mittainen kokonaisuus, joka on tuotettu valmiiksi PowerPoint-dioiksi.

Opetuksen haaste on lehtorin mukaan työturvallisuuteen liittyvän asiasisällön laajuus.

”Omaksuttavaa tietoa on valtavasti ja on mahdotonta muistaa ulkoa kaikkea. Kuitenkin opiskelijan pitäisi koulutustaustallaan ymmärtää tulevissa työelämän tilanteissa, onko asiat hoidettu oikein ja onko noudatettu määräyksiä. RT:n materiaalin ehdoton etu on se, että se on netissä kaikkien saatavilla. Aineistoon voi siis koska tahansa palata.”

Opettajan kannalta haaste on pysyä ajan tasalla uusimmasta tiedosta.

”Tieto muuttuu koko ajan. Opettajana voin luottaa siihen, että RT:n aineisto on aina ajan tasalla.”

Juha Pennasen ja Raimo Parkkilan opiskelijat ovat kentällä tuotannossa toimivia toimihenkilöitä, joilla työturvallisuusasioiden on oltava hanskassa.

Työturvallisuuskortti ja TR-mittaukset käytännön tehtävinä

Paitsi teoriaopintoja, opintoihin kuuluu muun muassa RT:n aineiston pohjalta tehtävä lakisääteinen työmaan kunnossapitotarkastus, TR-mittaus.

”Opiskelijat tekevät TR-mittauksen oppilaitostyömaalla. Ennakkotehtävänä on perehtyä materiaaliin ja selvittää, miten havaintoja tehdään. Mittaus tehdään Congrid-sovelluksella.”

Opiskelijat suorittavat työturvallisuuskortin heti ensimmäisenä opiskeluvuonna.

”Aiemmin oli niin, että kortin suorittamiseen passitettiin vasta työnantajan toimesta. Nyt se kuuluu opintoihin. Tämä on opiskelijoillekin motivoivaa, sillä kortti parantaa harjoittelupaikkojen ja työmaajaksopaikkojen saantia”, työturvallisuuskouluttajana toimiva lehtori Raimo Parkkila tietää.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille järjestetään myös kierros Pohjois-Suomen Turvapuistossa.

Työturvallisuus kuuluu rakentamisen jokaiseen vaiheeseen

YIT Pohjois-Suomen aluejohtaja ja Talonrakennusteollisuuden Pohjois-Suomen piirin hallituksen puheenjohtaja Marko Palonen on kentällä nähnyt työturvallisuusasioihin liittyvien asenteiden muutoksen.

”Nykyään siihen kiinnitetään jo todella paljon huomiota, ja se on hyvä, mutta vielä meillä kaikilla on tekemistä. Sanon suoraan, että meidän yhtiössä turvallisuus on ykkönen. Se kuuluu rakentamisen jokaiseen vaiheeseen, suunnittelusta lähtien.”

Karkeasti voidaan Palosen mukaan sanoa, että monissa isoissa yrityksissä työturvallisuuden johtamisasiat ovat kyllä kunnossa. Joissain pienemmissä aliurakointiyrityksissä on hänen mukaansa vielä parantamisen varaa.

Avainasemassa on juuri johtaminen.

”Ovatko työturvallisuusasiat jääneet johtotasolle, vai onko myös työntekijät huolella perehdytetty”, Palonen painottaa.

Työturvallisuusmääräyksistä joustaminen ei ole leikin asia, sillä riski siihen, että jotain oikeasti vakavaa voi tapahtua, on olemassa.

”Vastaavalla mestarilla on valta ja vastuu. Haluan korostaa erityisesti jälkimmäistä ja muistuttaa siitä myös opiskelijoita. Pahimmassa tapauksessa, jos jotain vakavaa tapahtuu, tuomari kyllä kertoo vastuuasiat. Kukaan ei halua olla siinä tilanteessa.”

Marko Palonen katsoo työturvallisuusasioissa jo tulevaisuuteen. ”Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt tulevat asettamaan omat haasteensa työmaiden turvallisuudelle.”

Vääriä toimintatapoja voi olla vaikea muuttaa

OAMKilla rakennusmestariopiskelijat suorittavat opinnoissaan kaksi työmaajaksoa, joiden myötä he usein työllistyvät jo opintojen aikana. Pennanen näkee harmillisena tilanteena sellaisen, jossa opiskelija päätyy harjoitteluun tai töihin yritykseen, jossa työturvallisuusasioita ei pidetä tärkeinä.

”Tällöin hän saattaa omaksua väärät toimintatavat, joita voi olla vaikeampi myöhemmin muuttaa. Hyvin pitkälle on kyse siitä, miten asiat on totuttu tekemään. Siksi on hyvä tottua tekemään ne oikein”, Pennanen sanoo.

Kun Palonen vierailee työmaalla, jossa turvallisuusasiat ovat kunnossa, sen näkee kaikessa.

”Ilahdun, että hienoa, miten siisti työmaa. Siisteys ja turvallisuus vahvistavat myös laatua, ja siistille työmaalle on helppoa saada tekijöitä ja vakuuttaa asiakkaat. Nämä asiat näkyvät kyllä lopulta myös viivan alla.”

Teksti: Kati Valjus
Kuvat: Mikko Törmänen

Työturvallisuus rakennusalalla -opetusmateriaalipaketti vapaasti kaikkien käytössä

Rakennusteollisuus RT on tuottanut Työturvallisuus rakennusalalla -opetusmateriaalipaketin opettajien käyttöön. Aineisto on ladattavissa maksutta aihealue kerrallaan.

Lataa täältä

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä