Työryhmäesittely: Valiokunta tuo rakennusalan työmarkkinaosaamisen yhteen

RT:n työmarkkinavaliokunta kehittää aktiivisesti rakennusalan työmarkkina-asioita.

RT:n valiokuntia ja työryhmiä esittelevällä palstalla työmarkkinavaliokunnan toiminnasta kertoo valiokunnan puheenjohtaja, Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Mikä on työmarkkinavaliokunnan toiminnan tarkoitus?

Työmarkkinavaliokunta esittää RT:n hallitukselle kaikkien RT:n alojen yhteiset tavoitteet TES-neuvotteluihin. Lisäksi se vahvistaa vuosittain rakennusalan työvoima- ja koulutusstrategian, seuraa työmarkkinoiden kehitystä, tekee hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja.

Keitä valiokunnan jäsenet ovat?

Valiokunta koostuu rakennusalaa laajasti edustavista RT:n jäsenyritysten toimitusjohtajista ja liiketoimintalähtöisistä HR-ammattilaisista. Tärkeä osa ryhmää on RT:n työmarkkinajohtaja, joka toimii RT:n yhdyshenkilönä. RT:n hallitus nimeää valiokunnan jäsenet puheenjohtajan ja toimialojen ehdotusten pohjalta.

Mitä valiokunnassa on päällimmäisenä agendalla vuonna 2024?

Alkuvuonna 2024 asialistallamme ovat olleet rakennusalan suhdannetilanteen aiheuttama työvoimatarpeen väheneminen, alan työvoimakysymykset yleisesti sekä työvoiman osaamiseen ja riittävyyteen liittyvät odotuksen lähivuosina.

Syksyn kuluessa alkaa tulevaan TES-kierrokseen valmistautuminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Meillä on ollut johtavia asiantuntijoita muun muassa EK:sta, Aalto-yliopistosta sekä eläkeyhtiöstä alustamassa eri aiheista, minkä ansiosta olemme käyneet erittäin hyviä keskusteluita esimerkiksi työlainsäädännön kehittämisestä, eläkejärjestelmän uudistamisesta, paikallisen sopimisen merkityksestä ja tavoitteista sen osalta.

Kuvaile valiokuntaa kolmella sanalla.

Asiantunteva, keskusteleva sekä kantaaottava.

Miksi kannattaa osallistua RT:n valiokuntien ja työryhmien toimintaan?

Rakennusalan vaikutus yhteiskuntaan on merkittävä. Osallistumalla toimintaan voi vaikuttaa alalla tehtäviin ratkaisuihin tuomalla oman asiantuntemuksensa RT-liittoyhteisön toimintaan.

Työmarkkinavaliokunnan kautta teemme tärkeää työtä myös alan houkuttelevuuden ja kiinnostavuuden eteen. Verkostoituminen työmarkkina-asioissa laajentaa usein omaa näkökulmaa ja auttaa tekemään parempia ratkaisuja myös omassa työtehtävässä.

RT:n työmarkkinavaliokunta

 • esittää RT:n hallitukselle kaikkien RT:n alojen yhteiset tavoitteet työehtosopimusneuvotteluihin​
 • vahvistaa vuosittain rakennusalan työvoima- ja koulutusstrategian​
 • seuraa työmarkkinoiden kehitystä, tekee RT:n hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja

Esittelemme tällä palstalla RT:n valiokuntia ja työryhmiä. Jäsenyritysten edustajista ja RT:n toimihenkilöistä koostuvat RT:n valiokunnat ja työryhmät ovat jäsenyrityksille yksi keskeinen väylä vaikuttaa RT:n toimintaan. RT-tasoisten ryhmien lisäksi toimialoilla on myös omia valiokuntiaan ja työryhmiään.

Valiokunnan kokoonpano 2024 ​

 • Anne Paasikari, Caverion Suomi Oy                
 • Ari Haanpää, Maalausliike Haanpää Oy
 • Ari Hoikkala, Kerabit Katto Oy
 • Janne Alatalo, Tapojärvi
 • Jennie Stenbom, YIT Oyj
 • Jouni Walden, Rakennusliike Tikirak Oy         
 • Katja Lindholm, Nordkalk Oy Ab
 • Kirsi Rantanen, Rudus Oy
 • Kristiina Sotka, SRV Yhtiöt Oyj
 • Marjut Viinamäki, NCC Suomi Oy
 • Mika Kortene, Asfalttikallio Oy, Kuopion toimipiste
 • Mikko Heikkilä, Lahden Lattia- ja Seinäpäällyste Oy
 • Minna Silvast, Lujatalo Oy
 • Nina Jankola-Väntär, Skanska Talonrakennus Oy (puheenjohtaja)
 • Sanna Vilhonen, Hartela-yhtiöt Oy
 • Satu Lipsanen, Lipa-Betoni Oy
 • Tanja Kauhajärvi, YIT Oyj
 • RT:n yhdyshenkilö: Kim Kaskiaro
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä