Maankäyttö- ja rakentamislaki uudistuu neljäksi eri laiksi

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on toteutumassa, kun ympäristöministeriö on käynnistämässä jo hyväksytyn rakentamislain lisäksi myös muiden MRL-osioiden valmistelun. MRL tulee jakautumaan neljään eri lakiin, jotka ovat rakentamislaki, alueidenkäyttölaki, yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki.

Viime vaalikaudella maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen kaaduttua edistettiin vain rakentamista koskevaa osiota. Rakentamislaki hyväksyttiin keväällä 2023 ja se on tulossa voimaan 1.1.2025. Tosin lakia ollaan joiltain osin muuttamassa jo ennen sen voimaantuloa, ja niin sanotun korjaussarjan valmistelu on käynnistynyt nykyisen hallitusohjelman pohjalta.

Ympäristöministeriö on aloittanut alueidenkäyttölain uudistamisen valmistelun. Se on nimennyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella säännökset kaavoitusjärjestelmästä (VAT:it, maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava), valitusoikeudet ja toteuttaa PM Petteri Orpon hallitusohjelmakirjaukset kaavoitukseen liittyen: maanomistajan aloiteoikeus ja kumppanuuskaavoitus kirjataan lakiin. RT:n edustajaksi työryhmään on nimetty Anu Kärkkäinen ja varajäseneksi Juha Laurila. Työryhmän toimikausi on 1.11.2023-30.9.2024.

Ympäristöministeriö on nimennyt työryhmän valmistelemaan uudet lait yhdyskehittämislaiksi ja yhdyskuntarakentamislaiksi. Uudistusten tammikuussa alkavassa valmistelutyössä ajantasaisestaan seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain säännökset: kuntien maapolitiikka, kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen, kunnan maan luovuttaminen ja lunastaminen sekä katujen ja yleisten alueiden kunnossapitoa koskevat säännökset. Lisäksi toteutetaan hallitusohjelmakirjaukset edellä mainittuihin sisältöihin liittyen. RT:n ja INFRAn edustajiksi työryhmään on nimetty Anu Kärkkäinen ja Juha Laurila. Työryhmän toimikausi n 1.12.2023-31.8.2025.

Lisätiedot  

Anu Kärkkäinen, johtaja, elinkeinopoliittiset asiat., Rakennusteollisuus RT: puh. 050 337 6699, etunimi.sukunimi(at)rt.fi

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä