Vuoden yhteistyön rakentaja

Joensuulaisen Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen tunnetaan ansiokkaasta maakunnan rakennusteollisuuden eteen tehdystä kehittämistyöstään. Nyt hänet on palkittu vuoden 2023 yhteistyön rakentajana.

Esa Mustonen yllättyi kuultuaan hänelle myönnetystä vuoden 2023 yhteistyön rakentaja -tunnustuksesta. Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Pohjois-Karjala -projektin johtoryhmä palkitsi hänet ansiokkaasta maakunnan rakennusteollisuuden eteen tehdystä kehittämistyöstään.

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen arvioi, että hänen tiiminsä harjoittama rehti yhteistyö eri toimijoiden kesken on vakuuttanut raadin ja näin myötävaikuttanut palkitsemiseen.

Ennakointi on tärkeää

”Olemme pitkään olleet markkinoilla ja toimintavuosiemme aikana pyrkineet viemään rakennushankkeita eteenpäin yhteistyössä hankkeiden eri osapuolten kanssa”, Mustonen avaa yrityksen toimintatapaa. ”Sovitulla tavalla, sovittuun aikaan ja sovitulla laadulla”, hän kiteyttää.

”On tärkeää, että konsulttitoimistot ja suunnittelijat sitoutuvat rakennushankkeisiin ja ovat aidosti mukana projekteissa. Pelkkä toteava asenne ei enää riitä”, painottaa uudis- ja korjausrakennushankkeiden rakennuttamispalveluihin erikoistuneen yrityksen vetäjä.

”Tehtävämme on antaa oma ammatillinen panoksemme, niin että hanke saadaan mahdollisimman sujuvasti loppuun asti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.”

”Rakennusprojekteissa olemme korostaneet ennakointia. Omassa valvonnassamme toimimme niin, että autamme työmaan etenemistä kohti laadukasta lopputulosta. On tärkeää, että hyvissä ajoin läpikäydään yhdessä tulevia työvaiheita sekä huomioon otettavia asioita.”

Maailma muuttuu

Esa Mustonen kiinnostui rakennusalasta jo kouluaikana. Aina kun siihen oli tilaisuus, hän vietti rakennuksella töitä tehden. Insinööriksi valmistuttuaan Etelä-Suomen hankkeet vetivät puoleensa, kunnes houkutteleva työtilaisuus sai hänet palaamaan kotiseudulleen Joensuuhun.

Vuonna 2005 aika oli kypsä oman yrityksen perustamiseen: syntyi Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy. Tilauskirjat täyttyivät ja henkilökuntaa rekrytoitiin. Tänä päivänä Protiimi palvelee julkista sektoria, teollisuutta ja rakennusalan asiakkaita reilun kymmenen ammattilaisen voimin.

Kuinka maailma onkaan muuttunut Esan uran alkuajoista. Viimeiset kolme rakennusalaa kurittanutta kriisiä ovat johtaneet kustannusten kohoamiseen ja epävarmuuden ilmapiiriin.

”Ajat ovat muuttuneet haasteellisimmiksi. Kilpailijoita on tullut lisää markkinoille ja sitä kautta kilpailu on kiristynyt”, Mustonen toteaa.

”Tilaajat haluavat miettiä tarkoin hankkeittensa käynnistämistä. Investointipäätöksiä saattaa joutua odottelemaan aiempaa kauemmin. Joskus suunnitelmia myös joudutaan karsimaan”, Esa luettelee. Hän on huomannut, että nyt pienemmätkin hankkeet ovat alkaneet kiinnostaa urakoitsijoita.

”Tilauskanta on entiseen verrattuna lyhyempi. Haastavaa tässä ajassa on se, ettei oikein tiedetä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.”

Kaikista uhkakuvista huolimatta Esa Mustonen suhtautuu rauhallisen luottavaisesti tulevaan.

”Pidetään huolta henkilökunnasta”

Kiireisinä aikoina voi olla haasteita kehittää yritystä tai järjestää koulutuksia henkilöstölle ilman että ne lisäävät paineita yrityksen käytettävissä oleviin resursseihin, työntekijöiden jaksamiseen tai hoidettavina oleviin projekteihin.

Esa Mustonen antaa ohjeen: ”Pitäkää huolta henkilökunnasta.”

”Jos yrityksessä hiljenee ja taloudellisia resursseja riittää, on silloin hyvä hetki pysähtyä panostamaan henkilöstön koulutukseen, yrityksen kehittämiseen ja toimintojen tehostamiseen. Henkilöstöstä täytyy pitää huolta ja luoda mahdollisuus täydennyskoulutukseen”, Mustonen tähdentää.

”Pitäisi myös uskaltaa tehdä rekrytointia, yrityksen resurssien puitteissa tottakai. Näillä kaikilla toimenpiteillä valmistauduttaisiin siihen hetkeen, kun alalla alkaa taas tapahtua nousua.”

”Yhteistyöllä paras lopputuote”

Esa Mustonen tunnetaan alueellaan yhteistyön tekijänä.

”Rakennusala kokonaisuudessaan on asiakaspalvelua, niin koko ketjulle, tilaajille kuin loppukäyttäjille.”

”Rakennusala on palveluala, jossa tehdään käyttäjille ja tilaajille sen mukaista tuotetta, jota he ovat hankkimassa ja jonka odottavat saavansa.” Mustonen peräänkuuluttaa tilaajan, työmaan sekä suunnittelu- ja valvontaorganisaation kanssa tehtävää aitoa yhdessä tekemistä.

Esa sanoo, että joskus saattaa olla vaikeaa kuvata asiakkaille, mitä he ovat hankkineet palkatessaan konsultin. ”Olen sanonut sen, että meidän mukana olo ei tuo lisäkustannuksia.” Mustonen korostaa, että ammattikonsultti säilyttää hankkeen kulurakenteen ja pitää kustannukset hallinnassa, varmistaa sovitun laatutason sekä tuo tehostuksia. ”Säästöjäkin voi löytyä, kun mukana on ammattikonsultti.”

”On tärkeää, että projektia johdetaan niin, että suunnitelmaratkaisut ovat järkevästi toteutettavissa ja rakentajat pystyvät tekemään työnsä laadukkaasti.”

”Roolimme on ensisijaisesti tilaajan edunvalvonta. Se velvoittaa hakemaan sitä parasta mahdollista tulosta sopimuksen puitteissa.”

”Yhteistyöllä syntyy paras lopputuote.”

Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke tähtää rakennusalan vetovoiman kohottamiseen ja yhteistyön tiivistämiseen

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen on ollut alusta alkaen mukana Talonrakennusteollisuus ry Itä-Suomen sekä usean pohjoiskarjalaisen rakennusalan toimijan ja tilaajatahon perustamassa Yhteistyöllä onnistunut rakennushankkeessa.

Saman pöydän ääreen on onnistuttu kokoamaan laaja kattaus rakentamisen eri osapuolia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, tilaajia, konsultteja sekä rakennusvalvonnan edustajia.

Tavoitteena on ollut tiivistää yhteistyötä rakennushankkeisiin osallistuvien kesken, löytää kehitysideoita sekä parantaa rakentamisen laatutasoa.

Hanke on jo löytänyt hyviä toteuttamiskelpoisia ideoita. Vielä on kuitenkin paljon tekemistä jäljellä rakennusteollisuuden näkyvyyden, imagon ja vetovoiman parantamiseksi. Työ jatkuu.

Rakennuttajatoimisto Protiimi Oy toimitusjohtaja Esa Mustonen on kiitollinen hänelle myönnetystä Vuoden yhteistyön rakentaja -tunnustuksesta, mutta samalla hän haluaa painottaa, että saatu palkinto on osoitus joukkuehengestä sekä onnistuneesta tiimiläisten yhteistyöstä.

Teksti: Heikki Luukkonen

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä