Oulun rakennusvalvonta sai lisää valtuuksia resursseihin RT:n kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena

Oulussa on muiden kasvukeskusten tavoin rakennettu viime vuodet vilkkaasti, ja kaupungin rakennusvalvonta on ollut lisäresurssien tarpeessa. RT onnistui yhteistyöllä myötävaikuttamaan Oulun rakennusvalvonnan resurssien lisäämiseen sekä rekrytointiprosessin sujuvoittamiseen.

Oulu ilmasta kuvattuna

RT:n Oulun aluepäällikkö Juha Mäntynen kertoo, että Oulun rakennusvalvonnan kanssa ei lähdetty sujuvoittamaan pelkästään luvitusta, vaan koko rakennusvalvonnan kokonaisuutta.

”Oulu on valtakunnallisesti top 4 -listalla rakennushankkeiden määrällä mitattuna. Aiemmin resurssit rakennusvalvonnassa eivät vastanneet vaatimustasoa ja taustalla oli rekrytointihaasteita.”

”Saimme yhteisesti kaupunginjohdon ja avainpolitiikoiden kanssa läpi viestiä rakennusvalvonnan resurssien lisätarpeesta ja asian mukaan poliittisiin päätöksiin. Tämän ansiosta kaavoituksen ja rakennusvalvonnan rekrytointeja sujuvoitettiin niin, ettei rakennusvalvonnan jatkossa tarvitse käyttää perinteistä täyttölupaprosessia, vaan avautuvat virat voidaan laittaa suoraan hakuun. Myös ennakoivaa rekrytointia voidaan tarvittaessa käyttää”, Mäntynen kertoo.

Rakennusvalvonta on kunnissa uusien haasteiden äärellä

RT näkee, että viranomaisprosesseja voisi edelleen sujuvoittaa sekä lisätä ennakoitavuutta ja ohjeistusten yhtenäisyyttä. Oulun rakennusvalvonnassa näitä aiotaankin tarkistaa, ja keskustelu jatkuu.

”Rakennusvalvonnassa kuitenkin nähdään, että kaikki vaadittavat selvitykset ovat tarpeellisia eikä niitä juuri haluta karsia. Kaupungin strategia ja ohjaus saattaa jopa ylittää määräysten minimin. Jotkut asiat toisaalta vaatisivat myös lakimuutoksia, mitä tarvittaisiin myös sujuvoittamisen tueksi”, Mäntynen huomauttaa.  

Uusi rakentamislaki tuo rakennusvalvonnalle myös lisähaasteita esimerkiksi digitalisaation ja ilmastoselvityksen osalta. ”Se on hyvä kysymys, riittävätkö resurssit ja osaaminen kaikissa kunnissa vielä niihinkin.”

Markkinavuoropuhelu ja jatkuva keskusteluyhteys tärkeitä

RT:n säännölliset tapaamiset Oulun rakennusvalvonnan kanssa jatkuvat, ja keskusteluyhteys pidetään jatkossakin avoinna.

Mäntynen toteaa, että markkinavuoropuheluun ja yhteistyöhön olisi hyvä pyrkiä, vaikka erilaisten näkemysten yhteen sovittaminen voikin olla haastavaa. Myös jatkuvan keskusteluyhteyden ylläpito olisi tärkeää.

”RT voisi mahdollisesti antaa palautetta ohjauksen vaikutuksista jo valmisteluvaiheessa.”

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä