”Kaupunki ei himmaa, kaupunki toimii vastasyklisesti”

Helsingin kaupunki tunnistaa rakentamisen merkityksen kaupungin elinvoiman mahdollistajana. Kaupunki investoi lähivuosina voimakkaasti sekä palvelurakennuksiin että infraan. Se on myös panostanut rakennusalan osaamiskeskittymään ja heikossa suhdannetilanteessa työllisyyden ylläpitoon. RT:n hallitus keskusteli Helsingin kaupungin johdon kanssa ajankohtaisista teemoista yhteisessä tapaamisessa huhtikuussa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen isännöi kaupunginjohdon, RT:n hallituksen ja johtoryhmän lounastapaamista ja keskustelutilaisuutta kaupungintalolla.

RT:n hallituksen jäseniä puhututtivat tapaamisessa etenkin tonttipolitiikka ja tontinluovutusehdot. Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski ja maankäyttöjohtaja Rikhard Manninen kertoivat tontinluovutuksen tavoitteista muuttuneessa markkinatilanteessa ja korostivat kaupungin pyrkimystä toimia vastasyklisesti.

Tonttien tarjoushinnat ovat olleet laskussa ainakin asuntotonttien osalta. Tontinluovutuslinjausten mukaan kaupunki hinnoittelee tontit markkinaehtoisesti ja hyväksyy myös tonttihintojen vaihtelun. Alkuvuonna kaupunki on hyväksynyt asuntorakentamisen edistämiseksi määräaikaisia toimenpiteitä, joita ovat esimerkiksi myönteinen suhtautuminen hankkeen rakentumista edistäviin rahoitus- ja hallintamuodon muutoksiin.

Toimialajohtaja Ville Lehmuskoski esitteli kaupungin omien infrainvestointien kehitystä lähivuosina.

Kaupunki mahdollistaa myös tontin ostamisen vuokraamisen sijaan kaupunkiuudistusalueilla ja vastaavilla. Kaupunginjohto nosti muutenkin esiin raideliikenteen varrella sijaitsevat kaupunkiuudistusalueet Malminkartano-Kannelmäen, Malmin, Mellunkylän ja Meri-Rastilan. Kaupungin toteuttamien parannusten myötä niissä on paljon potentiaalia myös vapaarahoitteiselle asuntotuotannolle.

Asuntoaloitukset pysyttelivät Helsingissä viime vuonna vielä edellisvuoden tasolla, mutta tänä vuonna luvat ja aloitukset ovat pudonneet huomattavasti. Jatkossa haasteita aiheuttaa myös se, että hallintamuodoista putoavat pois Hitas ja Aso, joiden osuus on ollut noin puolet kaupungin omasta asuntotuotannosta ja viidenneksen Helsingin koko asuntorakentamisesta. Korvaavia ratkaisuita ei vielä ole, mutta kaupunki pilotoi kehittämäänsä niin sanottua vuokralla omaksi -välimallia lähitulevaisuudessa.

MAL-sopimuksista on vielä neuvottelut kesken valtion kanssa, mutta ne on toiveissa saada päätökseen alkukesästä.

Ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen ja työllisyysjohtaja Annukka Sorjonen puhuivat ajankohtaisista koulutus- ja osaamiskysymyksistä. Keskustelua käytiin myös rakentamisen suhdannetilanteesta sekä kiertotaloudesta, biodiversiteetistä ja vähähiilisyydestä RT:n edustajien alustusten pohjalta.

Ammatillisen koulutuksen päällikkö ja Stadin ammatti- ja aikuisopiston johtava rehtori Maria Sarkkinen kertoi rakennusalan osaamiskeskittymän luomista mahdollisuuksista sekä työvaltaisen oppimisen käytännöistä ja hyödyistä.
Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä