Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttaisi merkittävästi sekä uudis- että korjausrakentamisen vaatimuksia

Valmisteilla olevan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) uudistuksen mukaan kaikkien uudisrakennusten tulisi olla päästöttömiä 2028 alkaen. Energiamääräysten on tarkoitus tiukentua 2026.


Kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Euroopan parlamentin Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE) ilmoitti helmikuun puolivälissä EU-parlamentin kannasta rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin (EPBD). Sen mukaan uusien julkisten rakennusten on oltava päästöttömiä (zero-emission buildings, ZEB) 2026 alusta lähtien ja muiden rakennusten 2028 lähtien.

Reilu vuosi sitten julkaistussa Euroopan komission ehdotuksessa määräajat olivat väljemmät: julkisille rakennuksille 2027 ja muille rakennuksille 2030. Suurempi haaste direktiivistä on näillä näkymin tulossa olemassa olevan rakennuskannan omistajille, joita voi odottaa peruskorjausten yhteydessä ”pakkokorjaukset” vielä tällä vuosikymmenellä.

Nyt siis on tiedossa komission, parlamentin ja neuvoston ehdotukset direktiivin päivitykselle, ja direktiivin käsittely jatkuu näiden välisillä ns. trilogineuvotteluilla. Direktiivi hyväksytään todennäköisesti kuluvan vuoden lopussa, ja vasta silloin tiedetään varmuudella direktiivin lopullinen sisältö. Tämän jälkeen Suomen ja muiden jäsenmaiden on päivitettävä kansallinen lainsäädäntönsä direktiivin mukaiseksi 18–24 kuukauden kuluessa.

Ensimmäinen askel kohti päästöttömiä rakennuksia otetaan todennäköisesti vuoden 2026 alussa, jolloin energiamääräyksiä todennäköisesti tiukennetaan kustannusoptimaalisuusperiaatteen mukaisesti.

RT ja YM ovat valmistelemassa yhteisprojektia, jossa valmistaudutaan direktiivin voimaantuloon ja mm. määritellään tarkemmin, miten päästöttömyys Suomessa määritellään. Direktiivin valmisteluun RT on vaikuttanut etenkin eurooppalaisten rakennusurakoitsijoiden kattojärjestön FIECin kautta.

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä