Vähähiilisen rakentamisen ohjelman seuraaville rahoituskierroksille voi hakea syksyllä

Ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteisen Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman seuraavat rahoituskierrokset käynnistyvät syksyllä. Rakennusalan yritykset voivat jälleen hakea tukea vähähiilisten ratkaisujen kehittämiseen.

Ympäristöministeriön kolmas rahoituskierros avautuu 17. lokakuuta, ja hakemukset on jätettävä 11. marraskuuta mennessä. Ympäristöministeriön neljäs ja viimeinen hakukierros on keväällä 2023.

Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutokseen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien prosessien kehittämiseen tai vaikkapa alaan liittyvään tietopohjan ja osaamisen kehittämiseen.

Business Finlandin kolmanteen ja viimeiseen rahoitushakuun avustushakemukset on tehtävä 31. marraskuuta mennessä.

Business Finlandin pääkohderyhmänä ovat puolestaan kansainvälistä kasvua ja vientiä tavoittelevat yritykset. Rahoitushaku koskee rakennettua ympäristöä ja rakentamista, kuten suunnittelua, rakentamista, rakennustuotteiden suunnittelua ja valmistusta, taloteknisiä järjestelmiä, kiinteistönpitoa, liitoksia infraan ja energiatehokkuuteen sekä palvelutuottajia.

Tarkat hakukriteerit selviävät aina kulloisenkin rahoitushaun materiaaleista.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla Suomessa toimivia yrityksiä ja muita toimijoita vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla. Se toteuttaa osaltaan Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Rahan lisäksi tarjolla tietoa ja sparrausapua

Rakennusteollisuus RT:n hallituksen puheenjohtaja Mika Soini kannustaa RT:n jäsenyrityksiä ottamaan selvää rahoitusmahdollisuuksista ja hakemaan tukea matalalla kynnyksellä.

”Jos mietit, onko omalla hankkeella edellytyksiä, kannattaa olla yhteyksissä KIRAHubin ja rahoitusta myöntävien tahojen asiantuntijoihin ja sparrailla, miten ideaa voisi kehittää eteenpäin”, Mika Soini sanoo.

RT on osallistunut aktiivisesti KIRA-kasvuohjelman luomiseen, ja julkisen rahoituksen tuoma tuki on yksi tapa viedä kasvuohjelmaan sisältyvää vihreää siirtymää eteenpäin. KIRAHub, jossa RT on mukana, koordinoi kira-alan rahoitushakuja Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmassa. RT:n jäsenyritykset voivat myös liittyä maksutta KIRAilmasto-yhteistyöverkostoon ja osallistua sen tilaisuuksiin.

KIRAilmasto-sivulta löydät mm. tarkemmat ohjeet siitä, millaista tukea on jaossa, kenelle ja miten.

Tarjolla on myös sparrausapua hankeideoiden kehittelyyn:

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja, KIRAHub
teemu@kirahub.org, puh. 040 456 6108

Lisäksi voit kysyä ohjeita suoraan rahoittajatahoilta:

Virpi Mikkonen, Business Lead, Business Finland virpi.mikkonen(at)businessfinland.fi, puh. 050 5577 930

Reijo Kangas, johtaja, Business Finland
reijo.kangas(at)businessfinland.fi, puh. 050 5577 892

Maija Stenvall, projektikoordinaattori, ympäristöministeriö maija.stenvall(at)gov.fi, puh. 0295 25 0354

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä