RT Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän kuultavana vähähiilisestä rakentamisesta

Varmistaakseen ilmastotoimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisen siirtymän ilmastoneutraaliin talouteen hallitus asetti vuoden 2020 alussa Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän. Pääministerin johdolla kokoontuvan ryhmän tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä ja näkymää siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla.

Hallituksen ohjelman mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan kaikki yhteiskunnan osa-alueet mukaan. Pyöreässä pöydässä ei tehdä päätöksiä, vaan se toimii ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa tukevana tahona. 

9.12. pidetyssä kokouksessaan Pyöreä pöytä käsitteli vähähiilistä rakentamista ympäristöministeriön laatiman taustamuistion sekä erityisasiantuntija Matti Kuittisen esityksen pohjalta.

Rakennusteollisuus RT laati vuonna 2020 pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti rakennussektorin vähähiilisyystiekartan, jonka tuloksia toimitusjohtaja Aleksi Randell esitteli omassa kommenttipuheenvuorossaan. 

“Isoja investointeja ja myös rahoitustukia tarvitaan kiireellisesti merkittäviin päästövähennyskohteisiin. Ylivoimaisesti suurin rooli on olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuutta parantavilla korjaustoimenpiteillä”, Randell painotti.

Randell kertoi myös rakennustuoteteollisuuden vähähiilisten materiaalien kehittämiseen liittyvistä, jo etenevistä mutta myös nopeita tukirahoituspäätöksiä kaipaavista hankkeista sekä talonrakennus- ja infratyömaiden päästövähennystoimista. 

Rakentamisen vähähiilisyyden osalta materiaali- ja teknologianeutraliteetilla on suuri merkitys etenkin laajojen ilmastotoimien hyväksyttävyyden sekä innovatiivisuuden ja kehitystyön edistämisen näkökulmasta.

Esittelyssä hankekohtainen vähähiilisyysarviointi

Ehdotus uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi (KRL) on herättänyt laajaa keskustelua ja kritiikkiä kiinteistö- ja rakennussektorilla. Aleksi Randell kävi läpi RT:n näkemyksiä KRL:n rakentamisen vähähiilisyyttä käsittelevistä kohdista. 

Lakiehdotuksessa mainitaan vähähiilisyyden rakennustyyppikohtainen raja-arvosääntely. Sen osalta RT on tehnyt alan muiden toimijoiden tuella ehdotuksen hankekohtaisesti päästötavoitteita asettavasta hiilijalanjäljen arvioinnista (ilmastoselvitys). Arvioinnissa huomioitaisiin ehdotettua laajemmin rakentamisen elinkaarilaatu. Hiilijalanjälkeä pienennettäisiin hallitusti elinkaarilaadun eri tekijöitä vaarantamatta.

Hankekohtainen, tavoitteellinen vähähiilisyyden arviointi avaisi mahdollisuuksia myös erilaisille alueellisille ja vapaaehtoisille sopimuksille, kuten ympäristöministeriön edistämille Green deal -sopimuksille. 

Ilmastopolitiikan Pyöreän pöydän vähähiilistä rakentamista käsitellyt kokous oli esityksiltään ja keskusteluiltaan erittäin korkeatasoinen ja hyödyllinen. Rakennusteollisuus RT esitti myös toiveen aiempaa tiiviimmälle yhteistyölle kehitettäessä vähähiilisen rakentamisen sääntelyä.

Katso myös

Pekka Vuorinen  ympäristö- ja energiajohtaja

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä