RT: Pankkien vakavaraisuusehtojen kiristämistä ei pidä nielaista jyrkimmässä muodossa – hyydyttäisi investointeja ja talouskasvua

Pankkien vakavaraisuuden varmistamiseen liittyvien Basel III -standardien täytäntöönpanolla on huomattava vaikutus Suomen asuntomarkkinoihin, rakentamiseen ja kasvunäkymiin. Suomen tuleekin varmistaa, että asuntorahoitusjärjestelmämme erityispiirteet otetaan huomioon asian jatkovalmistelussa, Rakennusteollisuus RT muistuttaa.

Euroopan komissio antoi 27.10. esityksensä siitä, miten pankkien vakavaraisuuslaskentaa koskevat lopulliset Basel III -standardit toimeenpannaan EU:ssa. Valtiovarainministeriö valmisteli esityksestä U-kirjelmäluonnoksen, jonka mukaan komission esittämä toimeenpanotapa nostaisi suomalaispankkien vakavaraisuusvaatimuksia reilut 15 prosenttia.

”Komission alkuperäinen ajatus vakavaraisuuslaskennassa on talouskasvun turvaaminen. Ministeriön luonnoksen mukaan Suomi on kuitenkin hyväksymässä komission ehdotuksesta tiukimman vaihtoehdon ilman lievennyksiä”, RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell kummeksuu.

Suomen erityispiirteet ja pankkien vakaa tilanne huomioiden lievennysmahdollisuudet ovat Suomen kasvun kannalta tärkeitä.

”Suomessa pankkien ja asuntomarkkinoiden tilanne on vakaa. Erikoispiirteemme on muusta Euroopasta poikkeava asunto-osakeyhtiöjärjestelmä, joka on historiassa osoittautunut erittäin vähäriskiseksi. Eurostatin mukaan järjestelmä on tuottanut Euroopan parhaimmat asuinolot. Rahoituspääomavaatimusten tuleekin heijastaa asuntomarkkinoiden aitoja ja todennettavissa olevia riskejä, jotka ovat meillä pieniä. Tämä on muistettava arvioitaessa niin rahoituksen ehtoja kiristävää EU-sääntelyä kuin kansallisessa valmistelussakin olevia sääntelyhankkeita.”

Rakentamisen merkitys talouskasvulle ja työllisyydelle on Suomessa suuri. Yritysten ja kotitalouksien lainansaannin vaikeutuminen voi RT:n arvion mukaan johtaa investointien hidastumiseen ja asuntomarkkinoiden hiipumiseen. Se taas heikentäisi kasvua ja työvoiman liikkuvuutta ja voi lisätä alueellisia eroja. Esimerkiksi energiatehokkuutta parantavat remontit voisivat jäädä tekemättä etenkin kasvuseutujen ulkopuolella. Suomen talouskasvu on jo nyt hitaampaa kuin muualla Euroopassa, ja ennusteissa se uhkaa hidastua yhä.

Katso myös

Valtioneuvosto saattaa U-kirjelmillä EU-asiat Suomen eduskunnan käsittelyyn. RT on antanut lausuntoon Basel III -standardien täytäntöönpanoa koskevan kirjelmän luonnokseen. Tutustu lausuntoon tästä.

Lisätietoja

Lauri Pakkanen
yhteiskuntasuhdepäällikkö
050 522 7797
lauri.pakkanen(@)
rakennusteollisuus.fi

Aleksi Randell
toimitusjohtaja
09 1299 201
aleksi.randell(@)rakennusteollisuus.fi

 

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä