Korona kurittaa rakentamista Euroopassa

Rakentamisen tilanne Euroopassa on heikentynyt nopeasti. COVID-19 on iskenyt etenkin Etelä-Euroopan maihin, joissa tiukkojen rajoitusten takia työmaita on jouduttu sulkemaan ja toiminta on lähes pysähdyksissä. Rajoja on laitettu kiinni, mikä estää työvoiman ja osin tavarankin liikkumisen Euroopan sisällä. Rakennusalalle tärkeiden tavaroiden ja palveluiden liikkumisen pysähtyminen on uhka koko sektorin toiminnalle.

Varsinkin Saksassa on työvoiman riittävyys noussut tärkeäksi kysymykseksi. Saksa on myös ensimmäistä kertaa pitkään aikaan elvyttämässä ja ottamassa siihen velkaa. Euroopan komissio on myöntänyt EU-maille mahdollisuuden poiketa kansallisten budjettien valvontaan liittyvistä rajoituksista.

Rakennusalan eurooppalainen kattojärjestö FIEC on perustanut oman COVID-19-ryhmän, jonka puitteissa jaetaan viikoittain ajantasaista tietoa eri maiden tilanteista. Myös Pohjoismaiden kanssa on sovittu säännöllisestä tietovaihdosta Rakennusteollisuus RT:n aloitteesta.

Tilanne muissa Pohjoismaissa muistuttaa Suomen tilannetta. Maat kärsivät markkinoiden epävarmuudesta ja rajojen sulkemisesta sekä rahoitukseen liittyvistä haasteista. Tanskaan ja Norjaan tilanne on iskenyt hiukan nopeammin kuin Ruotsiin ja Suomeen. Tanskassa ja Norjassa yli 30 prosenttia rakennusalan yrityksistä on joutunut lomauttamaan tai harkitsee sitä, Ruotsissa vastaava luku on 21 prosenttia. Suomessa RT:n jäsenyrityskyselyn mukaan 15 prosenttia on turvautunut lomautuksiin ja 55 prosenttia pitää lomautuksia vähintään melko todennäköisinä. 

Katso myös

Lauri Pakkanen  yhteiskuntasuhdepäällikkö (vanhempainvapaalla 15.5. alkaen)

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä