Tilaamisen helpottaminen ja yhteisten toimintamallien luominen korostuivat rakennusalan tietomallintamisen osaamiskyselyssä

BuildingSMART Finlandin Koulutuksen toimialaryhmä toteutti rakennusalan yrityksille suunnatun tietomallintamisen osaamistarvekyselyn. Tavoitteena oli saada ajantasaista tietoa alan tunnistetuista tietomalliosaamisen kehitystarpeista.

Viime vuoden lopulla tehdyn osaamistarvekyselyn avulla haluttiin myös päästä kehittämään on alan koulutussisältöjä tämän päivän tarpeita vastaavaksi.

Rakennusalalta tulleissa vastauksissa korostuivat etenkin tilaamiseen liittyvät osaamistarpeet sekä tilaamista helpottavat aineistot, kuten tavoitteiden määrittely, mallinnustarkkuus, johtaminen, aikataulutus ja työmäärien määrittely.

Toisena merkittävänä tarpeena nähtiin yhtenäisten toimintatapojen, tiedonhallinnan, nimikkeistöjen ja elinkaaren tietotarpeiden määritysten kehittäminen. Lisäksi mainintoja saivat rakennuslupaprosessin digitalisaatio, tietomallipohjainen rakennuslupa, aineiston koneluettavuus ja kaupunkimallien laajentuva hyödyntäminen.

Näihin toiveisiin buildingSMART Finland pyrkii vastaamaan ohjeistuksien, tarkentuvien vaatimusten sekä käyttötapauksiin perustuvien toimintamallien kehittämisessä tulevassa Yleiset tietomallivaatimukset 2012-päivityksessä.

Katso myös:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä