Suomen ensimmäisen valtakunnallisen ”Liikenne 12” -liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee

Suunnitelmasta keskusteltiin 10.3. neljässä alueellisessa tilaisuudessa Rovaniemellä, Vaasassa, Lappeenrannassa ja Helsingissä. INFRA ry näkee, että suunnitelma lisää pitkäjänteisyyttä ja luo elinkeinoelämälle parempaa tilannekuvaa liikennepolitiikan ennustettavuuden paranemisen myötä.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuosille 2021–2032. Suunnitelmaan sisällytetään myös 12-vuotinen valtion rahoitusohjelma.

Liikennejärjestelmää kehitetään ihmisten ja yritysten tarpeiden pohjalta. Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla tavoitellaan koko Suomen saavutettavuuden takaamista sekä vastataan elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin.

Kuva: Väylä, Kehä I Sakkolantie risteys

Parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut suunnitelmalle kolme tavoitetta: kestävyys, saavutettavuus ja tehokkuus. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma tullaan rakentamaan näiden tavoitteiden perusteella.

INFRA ry ja alan muut järjestöt ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden lisäämistä.

Vuonna 2018 lainsäädäntöön kirjattu ja nyt valmisteilla oleva valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on lisäämässä pitkäjänteisyyttä ja luomassa elinkeinoelämälle parempaa tilannekuvaa liikennepolitiikan ennustettavuuden paranemisen myötä.

”Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu ensi vuoden keväällä, joten juuri nyt on oikea aika vaikuttaa suunnitelman tavoitteisiin, linjauksiin ja sisältöön”,  INFRA ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö toteaa

Suunnitelmaa on valmisteltu vuorovaikutteisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Alueellisissa tilaisuuksissa kerrottiin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelman valmistelusta ja kuultiin eri alueiden toimijoiden näkemyksiä.

Toimenpideohjelmassa määritellään, miten liikenneverkkoa suunnitellaan, rakennetaan ja ylläpidetään sekä millaisia liikenteeseen ja liikkumiseen liittyviä palveluja hankitaan.

Suunnitelmaluonnos viimeistellään syksyllä 2020 ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. Suunnitelmasta päättää valtioneuvosto.

Lisätietoa

Toimitusjohtaja Paavo Syrjö, INFRA ry
puh. 040 560 1803, paavo.syrjo(@)infra.fi

Muualla verkossa:

 

Mobiilivalikko – voit sulkea valikon ESC-näppäimellä